Điện tâm đồ loạn nhịp xoang

2015-04-09 03:09 AM

Tỷ lệ rối loạn nhịp xoang giảm dần theo tuổi, có lẽ do giảm liên quan tính căng xoang cảnh đến tuổi, và nhận cảm áp nhạy phản xạ.

Định nghĩa

Loạn nhịp xoang với một biến thiên khoảng PP từ nhịp đến nhịp (thời gian giữa các sóng P), gây ra tỷ lệ thất bất thường.

Đặc điểm

Biến thiên khoảng thời gian PP hơn 120 ms.

Khoảng PP dần dần kéo dài và rút ngắn thời trang trong một chu kỳ, thường tương ứng với các giai đoạn của chu kỳ hô hấp.

Sóng P xoang bình thường với một hình thái không đổi (tức là không có bằng chứng của các cơn co thắt tâm nhĩ sớm).

Khoảng PR không đổi (tức là không có bằng chứng về  block AV Mobitz I).

Cơ chế

Loạn nhịp xoang là một hiện tượng sinh lý bình thường, thường nhất được thấy ở người trẻ khỏe mạnh.

Thay đổi nhịp tim khác nhau do phản xạ trong nhịp điệu vagal (phế vị) trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ hô hấp.

Làm tăng nhịp tim bằng cách giảm trương lực vagal.

Với sự hết khởi đầu, nhịp điệu vagal được phục hồi, tiếp theo dẫn đến sự sụt giảm nhịp tim.

Tỷ lệ rối loạn nhịp xoang giảm dần theo tuổi, có lẽ do giảm liên quan tính căng xoang cảnh đến tuổi và nhận cảm áp nhạy phản xạ.

Loạn nhịp xoang không liên quan đến chu kỳ hô hấp là ít phổ biến, thường xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi và có nhiều khả năng là bệnh lý (ví dụ như do bệnh tim hoặc nhiễm độc digoxin).

Chẩn đoán phân biệt

Có một số thực thể khác gây ra nhịp xoang với một tỷ lệ thất không thường xuyên:

Co thắt tâm nhĩ sớm thường xuyên.

Block AV độ hai, Mobitz I (Wenckebach).

Block xoanh nhĩ độ I.

Ví dụ ECG

Loạn nhịp xoang 

Loạn nhịp xoang

Sóng P xoang bình thường (trong đạo trình I và II) với một hình thái không đổi - dù với một diện mạo gợi ý phì đại tâm nhĩ trái.

Khoảng PR không đổi (không có bằng chứng của block AV).

Khoảng PP rất khác nhau từ 1,04 giây (nhịp tim ~ 57 bpm) xuống 0.60 giây (nhịp tim ~ 100 bpm).

Đối với những nhịp bất thường như thế này, tỷ lệ thất ước tính tốt nhất bằng cách nhân tổng số 6 phức bộ trong dải nhịp. Điều này cho phép một tỷ lệ chung 12 x 6 = 72 bpm.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao