Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh cơ tim hạn chế

2013-09-28 09:45 AM

Xâm nhập các hệ thống dẫn truyền tim (ví dụ như do sự hình thành u hạt vách ngăn trong sarcoidosis) có thể dẫn đến rối loạn dẫn truyền - ví dụ như block nhánh và block AV.

Giới thiệu

Bệnh cơ tim hạn chế là hình thức phổ biến nhất của bệnh cơ tim.

Nó xảy ra trong các giai đoạn bệnh thâm nhập cơ tim - ví dụ như do haemochromatosis, amyloidosis hoặc sarcoidosis.

Xâm nhập cơ tim khuếch tán dẫn đến điện áp phức bộ QRS thấp.

Rung nhĩ có thể xảy ra do phì nhĩ, loạn nhịp thất cũng rất phổ biến.

Xâm nhập các hệ thống dẫn truyền tim (ví dụ như do sự hình thành u hạt vách ngăn trong sarcoidosis) có thể dẫn đến rối loạn dẫn truyền - ví dụ như block nhánh và  block AV.

Bệnh u hạt trong bệnh sarcoid có thể tạo ra sóng Q "giả nhồi máu".

Các tính năng điện tâm đồ

Điện áp phức bộ QRS thấp.

Đoạn ST / T thay đổi không cụ thể.

Block nhánh.

Block nhĩ thất (block AV cấp 3 có thể xảy ra trong sarcoidosis).

Sóng Q bệnh lý.

Loạn nhịp tâm nhĩ và tâm thất.

Ví dụ ECG

Phức bộ QRS điện áp thấp

Phức bộ QRS điện áp thấp