Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh cơ tim hạn chế

2013-09-28 09:45 AM

Xâm nhập các hệ thống dẫn truyền tim (ví dụ như do sự hình thành u hạt vách ngăn trong sarcoidosis) có thể dẫn đến rối loạn dẫn truyền - ví dụ như block nhánh và block AV.

Giới thiệu

Bệnh cơ tim hạn chế là hình thức phổ biến nhất của bệnh cơ tim.

Nó xảy ra trong các giai đoạn bệnh thâm nhập cơ tim - ví dụ như do haemochromatosis, amyloidosis hoặc sarcoidosis.

Xâm nhập cơ tim khuếch tán dẫn đến điện áp phức bộ QRS thấp.

Rung nhĩ có thể xảy ra do phì nhĩ, loạn nhịp thất cũng rất phổ biến.

Xâm nhập các hệ thống dẫn truyền tim (ví dụ như do sự hình thành u hạt vách ngăn trong sarcoidosis) có thể dẫn đến rối loạn dẫn truyền - ví dụ như block nhánh và  block AV.

Bệnh u hạt trong bệnh sarcoid có thể tạo ra sóng Q "giả nhồi máu".

Các tính năng điện tâm đồ

Điện áp phức bộ QRS thấp.

Đoạn ST / T thay đổi không cụ thể.

Block nhánh.

Block nhĩ thất (block AV cấp 3 có thể xảy ra trong sarcoidosis).

Sóng Q bệnh lý.

Loạn nhịp tâm nhĩ và tâm thất.

Ví dụ ECG

Phức bộ QRS điện áp thấp

Phức bộ QRS điện áp thấp

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao