Giải thích về trục điện tâm đồ

2013-09-11 10:03 PM

Phương pháp đơn giản nhất xác định độ lệch trục là nhìn vào phức hợp QRS của Dl và aVF. DI dẫn trái chiều, và aVF như vuông góc với DI, có thể được coi là trục phải.

Hướng trung bình của lực điện trong mặt phẳng phía trước (đạo trình chi) được đo từ điểm tham chiếu không (DI).

Giá trị bình thường

P sóng: 0 đến 75 độ.

QRS: - 30 đến 90 degress.

Sóng T: QRS - T góc < 45 độ phía trước hoặc < 60 độ trước tim.

 

Giá trị bình thường điện tâm đồ

Đo lường

Kiểm tra nhanh:

Phương pháp đơn giản nhất xác định độ lệch trục là nhìn vào phức hợp QRS của Dl và aVF. DI dẫn trái chiều, và aVF như vuông góc với DI, có thể được coi là trục phải.

Cả hai DI và aVF có phức hợp QRS chủ yếu tích cực = trục bình thường.

DI tích cực và aVF là tiêu cực = độ lệch trục trái (LAD).

DI tiêu cực và aVF là tích cực = trục lệch phải (RAD).

Cả hai tiêu cực = RAD hoặc trục "Tây Bắc" - vô định.

Kiểm tra xem nhanh – chuyển đạo chi:

Kiểm tra nhanh - DI và aVF

Kiểm tra nhanh - DI và aVF:

Kiểm tra nhanh - DI và aVF

Giải thích trục QRS

Bình thường:

0 đến 90 độ.

Lệch trục phải (RAD):

> 90 độ.

RAD trung bình: 90 đến 120 độ.

RAD mạnh: 120 đến 180 độ.

Chẩn đoán phân biệt:

Phì đại tâm thất phải (RVH) - phổ biến nhất.

Block nhánh trái sau (LPFB) - chẩn đoán loại trừ.

MI vùng bên và đỉnh.

Tăng tải tim phải quá mức, ví dụ như bệnh phổi cấp tính như thuyên tắc phổi.

Bệnh phổi mãn tính, ví dụ như COPD.

Dextrocardia.

Hội chứng tiền kích thích (WPW) - LV đường dẫn phụ.

Thất lạc chỗ.

Tăng kali máu.

Phong tỏa kênh Natri, ví dụ như độc tính ba vòng.

ASD thứ phát - mẫu rSR'.

Trẻ sơ sinh và trẻ em bình thường.

Thanh thiếu niên hoặc người gầy bình thường với một trái tim được đặt nằm ngang cũng có thể thấy trục QRS sang phải trên điện tâm đồ.

Trục trái (LAD):

< - 30 độ.

LAD vừa: - 30 đến - 45 độ.

LAD mạnh: - 45 đến - 90 độ.

Chẩn đoán phân biệt:

Phì đại thất trái (LVH).

Block nhánh trái trước (LAFB) - chẩn đoán loại trừ.

LBBB.

MI thành dưới.

Thất lạc chỗ.

Nhịp tim nhanh,

Hội chứng tiền kích thich (WPW).

ASD thứ nhất - mẫu rSR'.

Trục vô định (hiếm):

180 đến - 90 độ.

Chẩn đoán phân biệt:

Phì đại tâm thất phải (RVH).

MI đỉnh.

VT.

Tăng kali máu.

Sự xoay trục:

Có thể được coi là trục trung tâm ở trên trục ngang (các đạo trình trước tim)

Bình thường:

QRS đẳng điện trong V3 và V4, chỉ ra các điểm chuyển tiếp giữa các lực điện tâm thất phải và trái.

Xoay chiều kim đồng hồ:

QRS đẳng điện ở V5, V6.

Luân chuyển chống chiều kim đồng hồ:

QRS đẳng điện trong V1, V2.