Các dạng sóng J của điện tâm đồ (Osborn)

2013-09-14 06:46 PM

Sóng J có thể được nhìn thấy trong một số điều kiện: Biến thể bình thường. Thiếu sót thần kinh như tăng huyết áp nội sọ, chấn thương sọ não nặng và xuất huyết dưới nhện.

Định nghĩa

Các sóng J (Osborn) là một sóng có độ lệch ưu thế dương tại điểm J (âm trong aVR và V1).

Nó thường là nổi bật nhất trong các đạo trình trước tim.

Nguyên nhân

Đặc trưng trong hạ thân nhiệt (thường là nhiệt độ < 300C), nhưng không phải là bệnh lý.

Sóng J có thể được nhìn thấy trong một số điều kiện khác:

Biến thể bình thường.

Tăng calci máu.

Thuốc.

Thiếu sót thần kinh như tăng huyết áp nội sọ, chấn thương sọ não nặng và xuất huyết dưới nhện.

Hội chứng Haïssaguerre (VF vô căn).

Sóng J điển hình

Sóng J điển hình

Sóng J điển hình

Hạ thân nhiệt

Chiều cao của sóng J là khoảng tỷ lệ thuận với mức độ hạ thân nhiệt:

Sóng J trong hạ thân nhiệt nhẹ (nhiệt độ 32,5°C):

Sóng J trong hạ thân nhiệt nhẹ

Sóng J trong hạ thân nhiệt nhẹ

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình (nhiệt độ 30°C):

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình

Sóng J đánh dấu trong hạ nhiệt nghiêm trọng (temp < 27°C):

Sóng J trong hạ nhiệt nghiêm trọng

Sóng J trong hạ nhiệt nghiêm trọng

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao