Các dạng sóng J của điện tâm đồ (Osborn)

2013-09-14 06:46 PM

Sóng J có thể được nhìn thấy trong một số điều kiện: Biến thể bình thường. Thiếu sót thần kinh như tăng huyết áp nội sọ, chấn thương sọ não nặng và xuất huyết dưới nhện.

Định nghĩa

Các sóng J (Osborn) là một sóng có độ lệch ưu thế dương tại điểm J (âm trong aVR và V1).

Nó thường là nổi bật nhất trong các đạo trình trước tim.

Nguyên nhân

Đặc trưng trong hạ thân nhiệt (thường là nhiệt độ < 300C), nhưng không phải là bệnh lý.

Sóng J có thể được nhìn thấy trong một số điều kiện khác:

Biến thể bình thường.

Tăng calci máu.

Thuốc.

Thiếu sót thần kinh như tăng huyết áp nội sọ, chấn thương sọ não nặng và xuất huyết dưới nhện.

Hội chứng Haïssaguerre (VF vô căn).

Sóng J điển hình

Sóng J điển hình

Sóng J điển hình

Hạ thân nhiệt

Chiều cao của sóng J là khoảng tỷ lệ thuận với mức độ hạ thân nhiệt:

Sóng J trong hạ thân nhiệt nhẹ (nhiệt độ 32,5°C):

Sóng J trong hạ thân nhiệt nhẹ

Sóng J trong hạ thân nhiệt nhẹ

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình (nhiệt độ 30°C):

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình

Sóng J trong hạ thân nhiệt trung bình

Sóng J đánh dấu trong hạ nhiệt nghiêm trọng (temp < 27°C):

Sóng J trong hạ nhiệt nghiêm trọng

Sóng J trong hạ nhiệt nghiêm trọng