Các dạng sóng T của điện tâm đồ

2013-09-14 11:43 AM

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh, hay hyperacute được nhìn thấy ST cao, trong giai đoạn đầu của MI, và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Sóng T là độ lệch ưu thế dương sau mỗi QRS.

Nó đại diện cho tái cực thất (repolarisation).

Sóng T bình thường

Đặc điểm của sóng T bình thường

Ưu thế dương trong tất cả các chuyển đạo, ngoại trừ aVR và V1.

Biên độ < 5mm trong đạo trình chi, < 15mm trong đạo trình trước tim.

Thời gian (xem  khoảng QT).

Sóng T bất thường

Sóng T rộng có đỉnh không đối xứng (Hyperacute).

Sóng T đảo ngược.

Sóng T hai pha.

Sóng T bướu đỉnh.

Sóng T phẳng.

Sóng T đỉnh nhọn.

Cao, hẹp, đỉnh, sóng T đối xứng là đặc trưng thấy trong tăng kali máu.

Sóng T đạt đỉnh do tăng kali máu

Sóng T đạt đỉnh do tăng kali máu

Sóng T rộng có đỉnh không đối xứng (Hyperacute)

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh hay 'hyperacute' được nhìn thấy ST cao trong giai đoạn đầu của MI (STEMI) và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên và sóng Q. Cũng thấy trong đau thắt ngực Prinzmetal.

Sóng T hyperacute STEMI thành trước

Sóng T hyperacute STEMI thành trước

Mất thăng bằng sóng T chuyển đạo trước tim

Mất mất cân bằng sóng T trước tim xảy ra khi sóng T thẳng đứng lớn hơn trong V6. Đây là một loại sóng T hyperacute.

Sóng T bình thường trong V1 là ngược lại. sóng T thẳng đứng trong V1 được coi là bất thường - đặc biệt là nếu nó cao (TTV1), và đặc biệt là nếu nó mới (NTTV1).

Phát hiện này cho thấy một khả năng cao của bệnh động mạch vành, và khi mới có nghĩa là thiếu máu cục bộ cấp tính.

Sóng T đảo ngược

Sóng T đảo ngược được nhìn thấy trong các điều kiện sau:

Phát hiện bình thường ở trẻ em.

Sóng T vị thành niên.

Thiếu máu cục bộ cơ tim và nhồi máu.

Block nhánh.

Thất phì đại.

Thuyên tắc phổi.

Cơ tim phì đại.

Tăng áp lực nội sọ.

Sóng T đảo ngược trong DIII là một biến thể bình thường. Sóng T đảo ngược (so với ECG trước) luôn luôn là bất thường. Đảo ngược bệnh lý của sóng T thường đối xứng và sâu (> 3mm).

Sóng T nhi khoa

Sóng T ngược trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​là một phát hiện bình thường ở trẻ em, đại diện cho sự thống trị của lực tâm thất phải.

Hình bình thường của đảo ngược sóng T của một cậu bé 2 tuổi

Hình bình thường của đảo ngược sóng T của một cậu bé 2 tuổi

Sóng T vị thành niên

Đảo ngược sóng T trong các đạo trình trước tim bên phải có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành và thường thấy nhất ở phụ nữ trẻ. Sóng T không đối xứng, nông (< 3mm) và thường giới hạn chuyển đạo V1 - 3.

Sóng T vị thành niên

Sóng T vị thành niên

Thiếu máu cục bộ cơ tim và nhồi máu

Đảo ngược sóng T do thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc nhồi máu xảy ra trong các đạo trình dựa trên vị trí giải phẫu của vùng thiếu máu cục bộ / nhồi máu:

Dưới = II, III, aVF.

Bên = I, aVL, V5 – 6.

Trước = V2 – 6.

Chú ý:

Thay đổi đảo ngược sóng T được nhìn thấy với thiếu máu cục bộ cơ tim cấp tính.

Cố định đảo ngược sóng T được nhìn thấy sau nhồi máu, thường kết hợp với sóng Q bệnh lý.

Đảo ngược sóng T do thiếu máu cục bộ cấp tính vùng thành dưới

Đảo ngược sóng T do thiếu máu cục bộ cấp tính vùng thành dưới

Đảo ngược sóng T với sóng Q do MI vùng thành dưới

Đảo ngược sóng T với sóng Q do MI vùng thành dưới

Đảo ngược sóng T của các chuyển đạo bên do thiếu máu cục bộ cấp tính

Đảo ngược sóng T của các chuyển đạo bên do thiếu máu cục bộ cấp tính

Đảo ngược sóng T với sóng Q do MI vùng thành trước gần đây

Đảo ngược sóng T với sóng Q do MI vùng thành trước gần đây

Block nhánh

Block nhánh trái (LBBB):

Block nhánh trái tạo ra sóng T đảo ngược của các chuyển đạo bên DI, aVL và V5 - 6.

Đảo ngược sóng T do LBBB

Đảo ngược sóng T do LBBB

Block nhánh phải (RBBB):

Block nhánh phải tạo ra sóng T đảo ngược trong đạo trình trước tim bên phải V1 - 3.

Sóng T đảo ngược trong các đạo trình trước tim bên phải do RBBB

Sóng T đảo ngược trong các đạo trình trước tim bên phải do RBBB

Phì đại tâm thất

Phì đại tâm thất trái (LVH):

Phì đại thất trái tạo ra đảo ngược sóng T của các đạo trình bên DI, aVL, V5 - 6, với một hình thái tương tự như thấy trong LBBB.

Đảo ngược sóng T do LVH

Đảo ngược sóng T do LVH

Phì đại tâm thất phải (RVH):

Phì đại thất phải tạo ra đảo ngược sóng T trong đạo trình trước tim bên phải V1 - 3 (mẫu thất phải 'căng thẳng') và các chuyển đạo dưới (II, III, aVF).

Đảo ngược sóng T trong đạo trình trước tim vùng dưới và bên phải do RVH

Đảo ngược sóng T trong đạo trình trước tim vùng dưới và bên phải do RVH

Thuyên tắc phổi (PE)

Tim phải gắng sức cấp tính quá mức (ví dụ như thuyên tắc phổi lớn) tạo ra một hình tương tự như RVH, với đảo ngược sóng T trong đạo trình trước tim phải (V1 - 3) ​​và dưới (II, III, aVF).

Đảo ngược sóng T trong các đạo trình trước tim vùng dưới và phải ở bệnh nhân với kích thích điện được lập trình (PES) hai bên

Đảo ngược sóng T trong các đạo trình trước tim vùng dưới và phải ở bệnh nhân với kích thích điện được lập trình (PES) hai bên

Đảo ngược sóng T sâu trong V1 - 3 với RBBB ở bệnh nhân có PE lớn

Đảo ngược sóng T sâu trong V1 - 3 với RBBB ở bệnh nhân có PE lớn

Thuyên tắc phổi cũng có thể tạo ra đảo ngược sóng T trong DIII như một phần của SI QIII TIII mẫu (S sóng trong DI, Q trong DIII, T đảo ngược trong DIII).

SI DIII TIII trong PE cấp tính

SI DIII TIII trong PE cấp tính

Bệnh cơ tim phì đại (HOCM)

HOCM có liên quan đến đảo ngược sóng T sâu trong tất cả các đạo trình trước tim.

Đảo ngược sóng T trong V1 - 6 do HOCM

Đảo ngược sóng T trong V1 - 6 do HOCM

Tăng áp lực nội sọ

Sự kiện gây ra sự gia tăng đột ngột trong áp lực nội sọ (ICP) (ví dụ như xuất huyết dưới nhện) tạo ra đảo ngược sóng T sâu phổ biến với một hình thái kỳ lạ.

Phổ biến sóng T sâu đảo ngược do xuất huyết dưới nhện (SAH)

Phổ biến sóng T sâu đảo ngược do xuất huyết dưới nhện (SAH)

Sóng T hai pha

Có hai nguyên nhân chính của sóng T hai pha:

Thiếu máu cục bộ cơ tim.

Hạ kali máu.

Hai sóng đi theo hướng ngược nhau:

Sóng T thiếu máu cục bộ cơ tim đi lên sau đó xuống.

Sóng T hạ kali máu đi xuống sau đó lên.

Thiếu máu cục bộ:

Sóng T hai pha do thiếu máu cục bộ

Sóng T hai pha do thiếu máu cục bộ

Hạ kali máu:

Sóng T hai pha do hạ kali máu

Sóng T hai pha do hạ kali máu

Hội chứng Wellens

Hội chứng Wellens "là một mô hình của sóng T đảo ngược hoặc hai pha trong V2 - 3 (ở những bệnh nhân có biểu hiện đau ngực thiếu máu cục bộ) rất cụ thể cho hẹp quan trọng của động mạch xuống trước trái.

Có hai mô hình của sóng T bất thường trong hội chứng Wellens ':

Loại 1 Wellens: Sóng T sâu và đối xứng đảo ngược.

Loại 2 Wellens: Sóng T hai giai đoạn, với độ lệch ban đầu tích cực và độ lệch đầu cuối tiêu cực.

Wellens loại 1:

Wellens loại 1

Wellens loại 2:

Wellens loại 2

Sóng T bướu đỉnh

Đây là một thuật ngữ được sử dụng bởi các giảng viên điện tâm đồ với T hình thành lớn và khẩn cấp để mô tả sóng T có đỉnh đôi hoặc xuất hiện "bướu lạc đà.

Có hai nguyên nhân dẫn đến lạc đà bướu sóng T:

Sóng U nhô hợp nhất kết thúc của sóng T, như đã thấy trong hạ kali máu nặng.

Sóng P ẩn nhúng trong làn sóng T, như đã thấy trong nhịp nhanh xoang và các loại khác nhau của block.

Sóng U nhô do hạ kali máu nặng

Sóng U nhô do hạ kali máu nặng

Sóng P ẩn trong nhịp tim nhanh xoang

Sóng P ẩn trong nhịp tim nhanh xoang

Sóng P ẩn trong block AV độ 1

Sóng P ẩn trong block AV độ 1

Sóng P ẩn trong block AV độ 2 với dẫn truyền 2:01

Sóng P ẩn trong block AV độ 2 với dẫn truyền 2:01

Sóng T phẳng

Sóng T phẳng là một phát hiện không đặc hiệu, nhưng có thể đại diện cho thiếu máu cục bộ (nếu động hoặc trong tiếp giáp) hoặc điện bất thường, ví dụ như hạ kali máu.

Thiếu máu cục bộ:

Sóng T phẳng do thiếu máu cục bộ thành trước (trên). Sóng T trở lại bình thường khi thiếu máu cục bộ được giải quyết (dưới).

Sóng T dẹt do thiếu máu cục bộ thành trước

Sóng T dẹt do thiếu máu cục bộ thành trước

Sóng T trở lại bình thường khi thiếu máu cục bộ được giải quyết

Sóng T trở lại bình thường khi thiếu máu cục bộ được giải quyết

Hạ kali máu:

Lưu ý tổng quát sóng T phẳng với sóng U nổi bật trong các đạo trình trước (V2 và V3).

Sóng T phẳng do hạ kali máu

Sóng T phẳng do hạ kali máu

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị