Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp bộ nối gia tốc (nhanh bộ nối)

2013-09-21 11:03 AM

Nhịp tim nhanh bộ nối tự động tthường không đáp ứng với thao tác phế vị - có thể một số chậm lại tạm thời của tần số thất nhưng đổi trở lại nhịp xoang sẽ không xảy ra.

Nhịp nhanh bộ nối (AJR) xảy ra khi tốc độ của người giữ nhịp nối AV vượt trội so với các nút xoang.

Tình trạng này phát sinh khi có tăng tính tự động trong nút nhĩ thất kết hợp với tính tự động giảm xuống ở nút xoang nhĩ.

Nguyên nhân bao gồm thiếu máu cục bộ cơ tim, ngộ độc digoxin, phẫu thuật tim, viêm cơ tim và ngộ độc beta-agonists (ví dụ isoprenaline).

Tỷ lệ điển hình của một AJR là 60 - 130 bpm, trái ngược với nhịp thoát nối trong đó có một tỷ lệ điển hình của 40 - 60 bpm.

Có thể được mô tả như nhịp tim nhanh nối  khi > 100 bpm.

Thường được gọi là nhịp tim nhanh bộ nối không kịch phát hoặc nhịp nhanh nối tự động để phân biệt nó từ nhịp nhanh vào lại bộ nối AVNRT.

Nhịp bộ nối gia tốc

Nhịp bộ nối gia tốc

Các tính năng của điện tâm đồ

Tần số thất thường 60 - 130 bpm.

Tần số nhanh hơn (> 200 phút) có thể xảy ra, đặc biệt là với beta-agonist / giao cảm.

Sóng P ngược có thể có mặt và có thể xuất hiện trước, trong hoặc sau khi QRS.

Sóng P ngược thường được đảo ngược trong các chuyển đạo thành dưới, thẳng cao trong aVR và V1.

Thời gian QRS < 120ms trừ khi block nhánh từ trước hoặc tần số dẫn truyền khác thường liên quan.

Phân ly AV có thể có mặt với tần số thất thường nhanh hơn so với tốc độ tâm nhĩ.

Chẩn đoán phân biệt

Nhịp nhanh AJR có thể khó phân biệt từ nhịp nhanh vào lại bộ nối như  AVNRT  hoặc  AVRT.

Bất thường của nhịp điệu và nhịp tim thay đổi là gợi ý nhịp nhanh bộ nối tự động.

Nhịp tim nhanh bộ nối tự động tthường không đáp ứng với thao tác phế vị - có thể một số chậm lại tạm thời của tần số thất nhưng đổi trở lại nhịp xoang sẽ không xảy ra.

AJR với dẫn truyền bất thường có thể khó để phân biệt từ nhịp tự thất gia tốc.

Sự hiện diện của sự hợp nhất hoặc bắt nhịp cho tâm thất thay vì tập trung vào bộ nối.

Ví dụ ECG

Nhịp bộ nối gia tốc

Nhịp bộ nối gia tốc

Nhịp tim nhanh phức bộ QRS hẹp 115 bpm.

Sóng P ngược dòng - đảo ngược trong II, III, aVF; thẳng đứng trong V1 và aVR.

Khoảng thời gian PR ngắn (<120 mili giây) cho thấy nhịp bộ nối hơn là tập trung vào tâm nhĩ.

Bài mới nhất

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế