Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh nhĩ đa ổ (MAT)

2013-10-07 10:10 PM
Sự phát triển của MAT trong một bệnh cấp tính là một dấu hiệu tiên lượng xấu, kết hợp với tỷ lệ tử vong lớn trong bệnh viện.

Định nghĩa

Nhịp nhĩ bất thường, nhanh phát sinh từ nhiều ổ ngoài nút xoang trong tâm nhĩ.

Thường thấy ở những bệnh nhân COPD nặng hoặc suy tim sung huyết.

Nó thường là nhịp điệu chuyển tiếp giữa ngoại tâm thu nhĩ (PAC) và rung nhĩ / cuồng nhĩ.

Các tính năng điện tâm đồ

Nhịp tim > 100 bpm (thường là 100 - 150 bpm, có thể lên tới 250 bpm).

Nhịp điệu không đều bất thường với thay đổi PP, PR và khoảng RR.

Ít nhất 3 hình thái riêng biệt sóng P trong cùng chuyển đạo.

Đường cơ sở đẳng điện giữa các sóng P (tức là không có sóng rung động).

Vắng mặt của ổ nhĩ đơn độc điều nhịp (tức là không chỉ là nhịp xoang với PAC thường xuyên).

Một số sóng P có thể không dẫn, số khác có thể dẫn bất thường đến tâm thất.

Có thể có thêm các tính năng điện tâm đồ gợi ý của COPD.

Sự liên quan lâm sàng

Thường xảy ra ở bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh nặng có suy hô hấp (ví dụ bệnh COPD / CHF trầm trọng).

Có xu hướng được giải quyết sau khi điều trị các bệnh tiềm ẩn.

Sự phát triển của MAT trong một bệnh cấp tính là một dấu hiệu tiên lượng xấu, kết hợp với 60% tỷ lệ tử vong trong bệnh viện và có ý nghĩa sống còn của hơn một năm. Cái chết xảy ra do các căn bệnh tiềm ẩn, không phải là của chứng loạn nhịp tim.

Cơ chế

Phát sinh do sự kết hợp của các yếu tố có mặt ở những bệnh nhân nhập viện do suy hô hấp cấp trên nền mãn tính:

Giãn tâm nhĩ phải (từ bệnh tâm phế).

Tăng xung động giao cảm.

Thiếu dưỡng khí và ưu thán.

Beta-agonists.

Theophylline.

Bất thường điện giải: kali máu và hypomagnesaemia (ví dụ như thứ thuốc lợi tiểu / beta-agonist).

Kết quả là tăng tính tự động nhĩ.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Nhịp nhanh nhĩ đa ổ

Nhịp nhanh nhĩ đa ổ:

Nhịp nhanh bất thường > 100 bpm.

Ít nhất 3 hình thái đặc biệt sóng P (mũi tên).

Ví dụ 2 

Điện tâm đồ này cho thấy MAT với tính năng bổ sung của COPD

Điện tâm đồ này cho thấy MAT với tính năng bổ sung của COPD:

Nhanh, nhịp điệu bất thường với nhiều hình thái sóng P (nhìn thấy tốt nhất trong dải nhịp điệu).

Trục điện tim lệch phải, sóng R chiếm ưu thế trong V1 và sóng S sâu trong V6 chỉ ra phì đại thất phải do bệnh tâm phế.