Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái sau (LPFB)

2013-10-06 07:48 PM
Xung động lan truyền đạo trình dưới, chậm hơn bình thường, dẫn đến tăng thời gian đỉnh sóng R trong aVF.

Giới thiệu

Block nhánh trái sau

Block nhánh trái sau

Trong Block nhánh trái sau (hay còn gọi là hemiblock trái sau), xung được dẫn đến tâm thất trái qua bó nhỏ trước trái, đi vào phía trên, bờ bên của tâm thất trái dọc theo bề mặt màng trong tim.

Khi đã đến tâm thất, các véc tơ điện ban đầu hướng lên trên và hướng trái (khi kích thích lan rộng ra phía ngoài từ màng trong tim tới thượng tâm mạc), tạo ra sóng R nhỏ trong đạo trình bên (I, aVL) và sóng Q nhỏ của các đạo trình dưới (II, III và aVF).

Sóng khử cực chính sau đó lan rộng trên thành LV theo hướng đi xuống và sang phải, tạo ra điện áp dương lớn (sóng R cao) của các đạo trình dưới và điện áp âm lớn (sóng S sâu) của các đạo trình bên.

Quá trình này mất đến 20 phần nghìn giây, dài hơn dẫn đồng thời thông qua cả hai bó, dẫn đến một mở rộng nhẹ QRS.

Xung động lan truyền đạo trình dưới chậm hơn bình thường, dẫn đến tăng thời gian đỉnh sóng R (= thời gian từ khi khởi phát QRS đến đỉnh của sóng R) trong aVF.

Hệ thống dẫn truyền

Hệ thống dẫn truyền

Tiêu chuẩn chẩn đoán LPFB

Lệch trục phải (> 90 độ).

Sóng R nhỏ với sóng S sâu (= 'rS') trong DI và aVL

Sóng Q nhỏ với sóng R cao (= 'qR’) trong II, III và aVF.

Thời gian QRS bình thường hoặc hơi kéo dài (80 - 110ms).

Kéo dài thời gian đỉnh sóng R trong aVF.

QRS tăng điện áp ở đạo trình chi.

Không có bằng chứng của phì đại thất phải.

Không có bằng chứng của bất kỳ nguyên nhân nào khác cho trục lệch phải.

rS trong DI và aVL, qR trong II, III, aVF

rS trong DI và aVL, qR trong II, III, aVF

Kéo dài thời gian đỉnh sóng R

Kéo dài thời gian đỉnh sóng R (= thời gian từ khi khởi phát QRS đến đỉnh cao của sóng R) trong aVF > 45 ms.

LPFB ít phổ biến hơn LAFB.

Vô cùng hiếm thấy LPFB đơn độc. Nó thường xảy ra cùng với RBBB trong bối cảnh block hai nhánh.

Không nên dễ dàng đưa ra chẩn đoán LPFB cho đến khi đã loại trừ nguyên nhân quan trọng hơn của trục lệch phải: tức là PE cấp tính, quá liều ba vòng, MI thành bên, phì đại thất phải.

Ví dụ về các LPFB

Block nhánh trái sau

Block nhánh trái sau

Block nhánh trái sau

Block nhánh trái sau