Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp thoát vùng bộ nối

2013-09-29 11:33 AM

Các tế bào điều hòa nhịp tim được tìm thấy tại các địa điểm khác nhau trên toàn hệ thống dẫn truyền, với mỗi nơi có khả năng độc lập duy trì nhịp tim. Tần số khử cực tự phát của các tế bào điều hòa nhịp tim giảm xuống theo hệ thống dẫn:

Định nghĩa

Nhịp bộ nối với tần số 40 - 60 bpm.

Phức bộ QRS hẹp (< 120 mili giây).

Không có mối quan hệ giữa các phức bộ và bất kỳ hoạt động tâm nhĩ trước (ví dụ như sóng P, sóng chập chờn, sóng rung).

Cơ chế

Các tế bào điều hòa nhịp tim được tìm thấy tại các địa điểm khác nhau trên toàn hệ thống dẫn truyền, với mỗi nơi có khả năng độc lập duy trì nhịp tim. Tần số khử cực tự phát của các tế bào điều hòa nhịp tim giảm xuống theo hệ thống dẫn:

Nút xoang (SA) (60 - 100 phút).

Tâm nhĩ (< 60 phút).

Nút nhĩ thất (40 - 60 phút).

Tâm thất (20 - 40 phút).

Các tế bào điều hòa nhịp tim

Trong điều kiện bình thường, khởi tạo nhịp tim bị đàn áp bởi các xung động nhanh hơn từ trên xuống (tức là nhịp xoang). Nhịp thoát bộ nối và nhịp thoát thất phát sinh khi tốc độ xung nhịp trên thất khi đến nút nhĩ thất hoặc tâm thất ít hơn so với tần số khởi tạo của điểm tạo nhịp lạc chỗ.

Nguyên nhân

Điều kiện dẫn đến sự xuất hiện của nhịp thoát bộ nối hoặc thất bao gồm:

Nhịp tim chậm xoang nghiêm trọng.

Ngừng xoang.

Block đường ra xoang nhĩ.

Block AV cấp 2 độ cao.

Block AV cấp 3.

Tăng kali máu.

Các loại thuốc: thuốc chẹn bêta, chẹn kênh canxi hoặc ngộ độc digoxin. 

Ví dụ ECG

Rung nhĩ với mức block AV độ 3 và nhịp thoát vùng bộ nối ("AF đúng quy tắc ").

Nhịp thoát vùng bộ nối

Điện tâm đồ cho thấy:

Rung nhĩ thô (thường xuyên với phức bộ nhĩ ở mức > 400 bpm).

Thường xuyên phức bộ QRS hẹp 60 bpm.

Sự kết hợp của rung nhĩ với một nhịp đều đặn ("AF đúng quy tắc ") chỉ ra rằng không có xung tâm nhĩ dẫn đến các tâm thất, tức là block AV hoàn toàn.

Do đó nhịp với phức bộ hẹp là nhịp thoát nhịp nối.

AF thường xuyên là đặc trưng được xem như là hệ quả của ngộ độc digoxin. 

Thuật ngữ của nhịp bộ nối

Nhịp chậm bộ nối  = nhịp bộ nối với tốc độ < 40 bpm.

Nhịp bộ nối = nhịp bộ nối với tốc độ 40 - 60 bpm.

Nhịp bộ nối gia tốc = nhịp bộ nối 60 - 100 bpm.

Nhịp tim nhanh bộ nối  = nhịp bộ nối > 100 bpm.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao