Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh nhĩ (PAT)

2013-09-23 04:11 PM

Nhịp tim nhanh nhĩ là một hình thức của nhịp tim nhanh trên thất, có nguồn gốc trong tâm nhĩ nhưng bên ngoài nút xoang. Cả hai rung tâm nhĩ và nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ là loại hình cụ thể của nhịp tim nhanh nhĩ.

Giới thiệu

Nhịp tim nhanh nhĩ là một hình thức của nhịp tim nhanh trên thất, có nguồn gốc trong tâm nhĩ nhưng bên ngoài nút xoang.

Cả hai rung tâm nhĩ và nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ là loại hình cụ thể của nhịp tim nhanh nhĩ.

Sinh lý bệnh

Thường là do ổ lạc chỗ duy nhất.

Cơ chế cơ bản có liên quan đến việc tái nhập, hoạt động kích hoạt hoặc gia tăng tính tự động.

Có thể kịch phát hoặc kéo dài.

Nhiều nguyên nhân trong đó có độc tính digoxin, sẹo nhĩ, dư thừa catecholamine, dị tật bẩm sinh, và có thể là vô căn.

Nhịp tim nhanh nhĩ bền vững hiếm khi có thể được nhìn thấy và có thể tiến triển đến nhịp tim nhanh gây ra bệnh cơ tim.

Các tính năng điện tâm đồ

Tần số nhĩ > 100 bpm.

Hình thái sóng P bất thường khi so sánh với sóng P xoang do nguồn gốc ngoài nút xoang.

Thường có một trục sóng P bất thường (ví dụ như đảo ngược của các đường dẫn dưới II, III, aVF).

Ít nhất ba sóng liên tiếp giống hệt sóng p lạc chỗ.

Phức bộ QRS thường có hình thái bình thường trừ khi block nhánh từ trước, đường phụ, hoặc tần số liên quan đến dẫn sai hướng.

Đường cơ sở đẳng điện (không giống như rung nhĩ).

Block AV có thể xuất hiện - điều này thường là một phản ứng sinh lý với tốc độ nhanh nhĩ, ngoại trừ trong các trường hợp ngộ độc digoxin, nơi có ức chế thực sự nút AV do ảnh hưởng tăng đối giao cảm của digoxin, dẫn đến tỷ lệ thất chậm ("PAT với block").

Ví dụ ECG

Nhịp tim nhanh nhĩ lạc chỗ

Nhịp tim nhanh nhĩ lạc chỗ:

Có nhịp tim nhanh phức bộ hẹp 120 bpm.

Mỗi phức bộ được bắt đầu bằng một sóng P bất thường - thẳng đứng trong V1, đảo ngược trong chuyển đạo dưới II, III, aVF.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao