Các dạng sóng Epsilon của điện tâm đồ

2013-09-14 07:46 PM

Sóng Epsilon (hầu hết các dấu hiệu đặc hiệu, nhìn thấy trong 30% bệnh nhân). Đảo ngược sóng T trong V1 - 3. Nét nhỏ kéo dài sóng S 55ms trong V1 - 3.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Định nghĩa

Sóng epsilon là một sóng có độ lệch dương nhỏ chèn vào cuối QRS.

Đây là phát hiện đặc trưng trong loạn sản thất phải arrhythmogenic (ARVD) .

Ví dụ về sóng Epsilon

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V3

Sóng Epsilon V3

Sóng Epsilon DII

Sóng Epsilon DII

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V1, V2, V3

Sóng Epsilon V1, V2, V3

Loạn sản thất phải Arrhythmogenic

12 chuyển đạo điện tâm đồ (ECG) dẫn là một ví dụ điển hình của loạn sản thất phải Arrhythmogenic (ARVD).

Loạn sản thất phải Arrhythmogenic

Những thay đổi điện tâm đồ trong ARVD bao gồm:

Sóng Epsilon (hầu hết các dấu hiệu đặc hiệu, nhìn thấy trong 30% bệnh nhân).

Đảo ngược sóng T trong V1 - 3 (85% bệnh nhân).

Nét nhỏ kéo dài sóng S 55ms trong V1 - 3 (95% bệnh nhân).

QRS mở rộng 110ms trong V1 - 3.

Cơn kịch phát của nhịp nhanh thất với hình thái LBBB.

Nét nhỏ kéo dài sóng S trong ARVD:

Nét nhỏ kéo dài sóng S trong ARVD

VT với hình thái LBBB do ARVD:

VT với hình thái LBBB do ARVD:

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị