Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 Mobitz I (hiện tượng wenckebach)

2013-09-23 06:06 PM

Đầu mối đầu tiên sự hiện diện của block AV Wenckebach trên điện tâm đồ này là cách khu phức bộ QRS cụm thành các nhóm, cách nhau bằng tạm dừng ngắn.

Định nghĩa

Block nhĩ thất

Kéo dài tăng dần của khoảng PR, cuối cùng là sóng P không dẫn.

Khoảng PR là dài nhất ngay lập tức trước khi nhịp.

Khoảng PR là ngắn nhất ngay lập tức sau khi bỏ nhịp.

Các tính năng khác

Khoảng PP vẫn tương đối ổn định

Sự gia tăng lớn nhất thời gian khoảng PR thường là giữa nhịp đập đầu tiên và thứ hai của chu kỳ.

Khoảng RR dần dần rút ngắn với mỗi nhịp đập của chu kỳ.

Hình Wenckebach có xu hướng lặp lại trong P: nhóm QRS với tỷ lệ thực hiện là 3:2, 4:3 hoặc 5:4.

Ví dụ về Wenckebach điển hình

Wenckebach điển hình

Đầu mối đầu tiên sự hiện diện của block AV Wenckebach trên điện tâm đồ này là cách khu phức bộ QRS cụm thành các nhóm, cách nhau bằng tạm dừng ngắn (hiện tượng này thường đại diện cho block AV độ 2 hoặc PAC không dẫn, đôi khi SA thoát block).

Ở cuối mỗi nhóm là một sóng P không dẫn; khoảng PR dần dần tăng từ phức bộ tiếp theo.

Hình Wenckebach được lặp đi lặp lại trong chu kỳ 5 sóng P đến 4 phức bộ QRS (khả năng dẫn 5:04).

Sự gia tăng khoảng PR từ phức bộ đến phức bộ tiếp theo là khó thấy. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng hơn nếu so sánh khoảng PR đầu tiên và cuối cùng trong chu kỳ.

Khoảng PP tương đối ổn định mặc dù các bất thường của khu phức bộ QRS.

Cơ chế

Mobitz I thường là do dẫn block hồi phục ở mức độ của nút nhĩ thất.

Hư hỏng chức năng các tế bào nút nhĩ thất có xu hướng dần dần tăng cho đến khi không thực hiện xung. Điều này khác với các tế bào của hệ thống His-Purkinje có xu hướng không đột ngột và bất ngờ (tức là sản xuất block Mobitz II).

Nguyên nhân

Các loại thuốc: thuốc chẹn bêta, thuốc chẹn kênh calci, digoxin, amiodarone.

Tăng trương lực phế vị (ví dụ như vận động viên).

MI thành dưới.

Bệnh viêm cơ tim.

Sau phẫu thuật tim (sửa chữa van hai lá, sửa chữa Fallot 4).

Ý nghĩa lâm sàng

Mobitz I thường là một nhịp lành tính, gây rối loạn huyết động tối thiểu và ít nguy cơ tiến triển thành block AV độ ba.

Bệnh nhân không có triệu chứng không cần điều trị.

Bệnh nhân có triệu chứng thường đáp ứng với atropine.

Tạo nhịp vĩnh viễn là ít khi cần thiết.

Một ví dụ về Wenckebach

Mobitz I trong một bệnh nhân nhịp tiến triển sau phẫu thuật van hai lá.

Mobitz I trong một bệnh nhân nhịp tiến triển sau phẫu thuật van hai lá.

Gai đặt máy tạo nhịp nhỏ trước phức bộ QRS.

Khoảng cách giữa các gai nhịp tăng dần cho đến khi có một nhịp tăng đột biến không dẫn.