Hình ảnh chuyển động giả trên điện tâm đồ

2013-06-12 04:21 PM

Hình ảnh chuyển động giả do rung hoặc run có thể che khuất các dạng sóng của điện tâm đồ hoặc mô phỏng bệnh lý, làm cho việc giải thích ECG khó khăn.

Giới thiệu  

Hình ảnh chuyển động giả do rung hoặc run có thể che khuất các dạng sóng của điện tâm đồ hoặc mô phỏng bệnh lý, làm cho việc giải thích ECG khó khăn.

Trong một số trường hợp, sự hiện diện của chuyển động run rẩy thực sự có thể giúp chẩn đoán.

Nguyên nhân của run

Run lành tính (run sinh lý).

Bệnh Parkinson (run nghỉ ngơi).

Bệnh tiểu não (run ý định).

Cai rượu / Benzodiazepine.

Lo lắng.

Nhiễm độc giáp.

Bệnh đa xơ cứng.

Thuốc: Các loại amphetamine, cocaine, beta-agonist (adrenaline, salbutamol), theophylline, caffeine, lithium.

Các loại hình ảnh giả chuyển động

Sốt.

Hạ thân nhiệt (run).

Hồi sức tim phổi (ép ngực).

Bệnh nhân không tuân theo hướng dẫn thở khi làm điện tim, điện thoại di động, bệnh nhân nói nhiều (= nguyên nhân phổ biến nhất). 

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Hạ thân nhiệt

Hạ thân nhiệt:

ECG này hiển thị các tính năng cổ điển của hạ thân nhiệt: nhịp tim chậm, sóng Osborn và hình ảnh run rẩy. 

Ví dụ 2

Run parkinson

Run parkinson:

Đường cơ sở không thường xuyên trong ECG này đem lại sự xuất hiện của rung nhĩ.

Nhịp thường xuyên chậm, cho thấy ngay cả khả năng rung nhĩ với blốc tim hoàn thành và nhịp thoát bộ nối.

Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn có sóng P có thể nhìn thấy trong V3 (vòng tròn).

Bệnh nhân này có nhịp tim chậm xoang và run do bệnh Parkinson. 

Ví dụ 3

Ép ngực trong CPR

Ép ngực trong CPR:

Các dao động biên độ cao lúc bắt đầu của dải nhịp được tạo ra bởi sự chuyển động do ép ngực trong hồi sức tim phổi.

Nửa cuối của dải nhịp thể hiện rung thất - có lẽ vào thời điểm này hồi sức đã ngừng hô hấp nhân tạo để đánh giá lại nhịp!

Ví dụ 4

Đấm vùng trước tim

Đấm vùng trước tim:

ECG này chứng tỏ các phức bộ được tạo ra bởi đấm vùng trước tim!