Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tim nhanh thất hai chiều (BVT)

2013-09-26 03:32 PM

Nhịp này thường được kết hợp với nhiễm độc digoxin nghiêm trọng. Nó có thể là nhịp điệu trình bày ở những bệnh nhân với nhịp nhanh thất đa hình (CPVT) catecholaminergic gia đình.

Định nghĩa

Nhịp nhanh thất hai chiều

Nhịp nhanh thất hai chiều

Nhịp nhanh thất hai chiều (BVT) là loạn nhịp nhanh thất hiếm đặc trưng bởi nhịp điệu luân phiên của trục QRS với nhịp phía trước.

Trong ví dụ trên, có thể thấy trên trục QRS thay đổi 180 độ từ trái sang phải với mỗi nhịp thay thế.

Hình có thể luân phiên block nhánh trái và phải.

Nguyên nhân

Nhịp này thường được kết hợp với  nhiễm độc digoxin nghiêm trọng.

Nó có thể là nhịp điệu trình bày ở những bệnh nhân với nhịp nhanh thất đa hình (CPVT) catecholaminergic gia đình.

BVT cũng đã được báo cáo với ngộ độc thảo dược Aconite.

Ví dụ

Đa ổ lạc chỗ và VT hai chiều do ngộ độc digoxin

Đa ổ lạc chỗ và VT hai chiều do ngộ độc digoxin

VT hai chiều do độc tính digoxin

Một ví dụ khác của VT hai chiều do độc tính digoxin

gắng sức ở bệnh nhân CPVT 

Thực hiện kiểm tra gắng sức ở bệnh nhân CPVT. Loạn nhịp thất dần dần xấu đi được quan sát trong thời gian tập thể dục. VT hai chiều điển hình phát triển sau 1 phút tập thể dục với nhịp tim xoang khoảng 120 nhịp mỗi phút. Rối loạn nhịp nhanh chóng biến mất khi phục hồi.