Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Quetiapine (thuốc chống loạn thần)

2013-10-25 02:39 PM
Chính xác hơn, nguy cơ TDP được xác định bằng cách xem xét cả khoảng QT tuyệt đối, và đồng thời nhịp tim.

Ngộ độc quetiapine

Điện tâm đồ này (quá liều 6g quetiapine) sẽ hiển thị các tính năng điện tâm đồ đặc trưng của ngộ độc quetiapine:

Nhịp nhanh xoang (HR = 120 phút).

Kéo dài khoảng QTc (QTc = 560ms; khoảng QT tuyệt đối hơn một nửa khoảng thời gian RR).

Các đặc điểm lâm sàng

Quetiapine là một thuốc chống loạn thần không điển hình thế hệ thứ hai.

Tác dụng độc hại chính trong quá liều bao gồm tình trạng hôn mê, mê sảng kháng acetylcholin, QTc kéo dài và nhịp tim nhanh xoang.

Liều > 3g có liên quan đến tình trạng hôn mê.

Mặc dù QTc kéo dài, xoắn đỉnh không xảy ra.

Một hình tương tự của lâm sàng và tính năng điện tâm đồ được thấy với thuốc chống loạn thần không điển hình khác, chẳng hạn như olanzapine hoặc clozapine.

Thuốc gây nên QT dài và xoắn đỉnh

Trong bối cảnh ngộ độc cấp tính với QT kéo dài, nguy cơ TDP được mô tả tốt hơn bằng QT tuyệt đối chứ không phải QTc hiệu chỉnh.

Chính xác hơn, nguy cơ TDP được xác định bằng cách xem xét cả khoảng QT tuyệt đối và đồng thời nhịp tim (tức là trên điện tâm đồ cùng dải nhịp).

Những giá trị này sau đó được vẽ trên QT toán đồ (bên dưới) để xác định xem bệnh nhân có nguy cơ TDP.

Một cặp tỷ lệ khoảng thời gian QT và nhịp tim cho thấy bệnh nhân có nguy cơ TDP.

Từ toán đồ, có thể thấy các loại thuốc QTc dài có liên quan đến nhịp tim nhanh tương đối (ví dụ như quetiapine), ít nhiều có khả năng gây ra TDP hơn những người liên kết với một nhịp tim chậm tương đối (ví dụ như amisulpride).

Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Quetiapine