Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Quetiapine (thuốc chống loạn thần)

2013-10-25 02:39 PM
Chính xác hơn, nguy cơ TDP được xác định bằng cách xem xét cả khoảng QT tuyệt đối, và đồng thời nhịp tim.

Ngộ độc quetiapine

Điện tâm đồ này (quá liều 6g quetiapine) sẽ hiển thị các tính năng điện tâm đồ đặc trưng của ngộ độc quetiapine:

Nhịp nhanh xoang (HR = 120 phút).

Kéo dài khoảng QTc (QTc = 560ms; khoảng QT tuyệt đối hơn một nửa khoảng thời gian RR).

Các đặc điểm lâm sàng

Quetiapine là một thuốc chống loạn thần không điển hình thế hệ thứ hai.

Tác dụng độc hại chính trong quá liều bao gồm tình trạng hôn mê, mê sảng kháng acetylcholin, QTc kéo dài và nhịp tim nhanh xoang.

Liều > 3g có liên quan đến tình trạng hôn mê.

Mặc dù QTc kéo dài, xoắn đỉnh không xảy ra.

Một hình tương tự của lâm sàng và tính năng điện tâm đồ được thấy với thuốc chống loạn thần không điển hình khác, chẳng hạn như olanzapine hoặc clozapine.

Thuốc gây nên QT dài và xoắn đỉnh

Trong bối cảnh ngộ độc cấp tính với QT kéo dài, nguy cơ TDP được mô tả tốt hơn bằng QT tuyệt đối chứ không phải QTc hiệu chỉnh.

Chính xác hơn, nguy cơ TDP được xác định bằng cách xem xét cả khoảng QT tuyệt đối và đồng thời nhịp tim (tức là trên điện tâm đồ cùng dải nhịp).

Những giá trị này sau đó được vẽ trên QT toán đồ (bên dưới) để xác định xem bệnh nhân có nguy cơ TDP.

Một cặp tỷ lệ khoảng thời gian QT và nhịp tim cho thấy bệnh nhân có nguy cơ TDP.

Từ toán đồ, có thể thấy các loại thuốc QTc dài có liên quan đến nhịp tim nhanh tương đối (ví dụ như quetiapine), ít nhiều có khả năng gây ra TDP hơn những người liên kết với một nhịp tim chậm tương đối (ví dụ như amisulpride).

Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Quetiapine

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao