Mẫu kiểm tra điện tâm đồ (ECG)

2013-09-19 08:12 PM

Tấn sô Bình thường 60 - 100 nhịp mỗi phút; nhanh, chậm. Nút xoang so với loạn nhịp tim không xoang. Phương pháp: khoảng 300/RR (ô lớn) hoặc số QRS x 6 (nếu 25mm / s).

Các tiêu đề và nhắc nhở sau đây có thể được sử dụng như là khuôn mẫu cho các câu hỏi khi đo điện tâm đồ.

Loại điện tâm đồ và cách ghi

12 chuyển đạo và dải nhịp điệu, tốc độ (bình thường 25 mm / s).

Hiệu chuẩn (5mm rộng, cao 10mm = 1mV).

Chuyển đạo khác thường - phải, sau, định dạng nhóm chuyển đạo.

Tấn số

Bình thường 60 - 100 nhịp mỗi phút; nhanh, chậm.

Nút xoang so với loạn nhịp tim không xoang.

Phương pháp: khoảng 300/RR (ô lớn) hoặc số QRS x 6 (nếu 25mm / s).

Nhịp điệu

Mẫu - thường xuyên / không thường xuyên, thường xuyên / đột xuất bất thường.

Bảy bước tiếp cận để phân tích nhịp điệu

Trục:

Trục QRS bình thường - 30 to 90/ LAD/ RAD/ NW axis.

Quay (chiều kim đồng hồ / ngược chiều kim đồng).

Phương pháp: 1. Kiểm tra nhanh (ví dụ DI và AVF) 2. Đường đẳng áp.

Sóng P:

Trình bày? (Đặc biệt là kiểm tra II và V1)

Biên độ + Thời gian: bình thường < 3mm cao và rộng ( LAE / RAE / cả hai).

Đường viền: bình thường – đảo ngược aVR, hai pha V1, thẳng đứng I, II, aVF, V2 - V6.

Khoảng PR + đoạn PR:

Thời gian 0.12 - 0.2s bình thường / ngắn / dài / khác nhau.

Block: 1 , 2 loại I và II, mức độ 3.

Chênh xuống.

Sóng Q:

Bình thường: < 25% R trong DI, aVL, AVF, V456.

Bệnh lý: V23 > 0.02s, khác > 0.03s + > 1mm sâu.

Sóng R:

Quá trình chuyển đổi: V34 bình thường, sớm: R > S ở V1 / 2.

Sóng R chuyển tiếp kém: R < 3mm V3.

QRS:

Thời gian: 60 - 110msec bình thường / rộng; R thời gian cao điểm sóng.

Biên độ: điện áp bình thường / lớn / điện áp thấp / alternans.

Hình thái: khía / RBBB / LBBB.

Đoạn ST:

Chuyển: cao / xuống (điểm J và khoảng thời gian TP).

Đường viền: ngang / upsloping / downsloping.

Sóng T:

Biên độ: bình thường < 2/3 R / đạt đỉnh / đảo ngược / alternans.

Khoảng QT:

Thời gian: bình thường 390 - 450 hoặc 460msec / dài / ngắn / QT phân tán.

Phương pháp, 3 + QRS trong 3 + chuyển đạo, công thức QTc, hãy cẩn thận.

Sóng U:

Bình thường 10% T hoặc < 1.5mm / nổi bật / đảo ngược / alternans.

Sóng thêm:

Sóng delta, sóng Osborne, sóng Epsilon.

Phì đại buồng tim:

Atrial – LAE, RAE, biatrial.

Thất - LVH, RVH, biventricular.

Nguy hiểm - không bỏ lỡ!

Thiếu máu – STE và DDX/ Sgarbossa/ thay đổi thuận nghịch/ Wellens/ aVR.

Nguyên nhân gây tử vong của ngất: QT dài / ngắn, Brugada, nhồi máu RV, ARVD, DCM, WPW, HCM).

PE.

Điện giải: tăng hạ K, Ca, hạ Mg.

Tox - TCAs, digoxin.

Thủ thuật và bẫy khác:

Dextrocardia,  đảo chiều chuyển đạo.

Hiện tượng giả -  rung.

Nhịp gai - sự cố điều hòa nhịp tim.