Điện tâm đồ chẩn đoán cường giáp

2013-10-01 08:11 PM

Rung nhĩ được nhìn thấy lên đến 20 phần trăm bệnh nhân, nhiễm độc giáp nặng, cơn bão tuyến giáp, có thể tạo ra nhịp nhanh nhĩ.

Các bất thường điện tâm đồ

Những thay đổi điện tâm đồ phổ biến nhất cho thấy nhiễm độc giáp:

Nhịp tim nhanh xoang.

Rung nhĩ với đáp ứng thất nhanh.

Điện áp thất trái cao -  tức là  "tiêu chuẩn điện áp" cho LVH không có bằng chứng của LV căng cơ quá mức. .

Bất thường điện tâm đồ khác bao gồm:

Loạn nhịp trên thất (ngoại tâm thu nhĩ, nhịp nhanh kịch phát trên thất, nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ, rung nhĩ).

Sóng ST và T thay đổi không cụ thể.

Ngoại tâm thu thất.

Khoảng 50% số bệnh nhân nhiễm độc giáp sẽ có nhịp tim lúc nghỉ ngơi > 100 bpm. Rung nhĩ được nhìn thấy lên đến 20% bệnh nhân. Nhiễm độc giáp nặng (cơn bão tuyến giáp) có thể tạo ra nhịp nhanh nhĩ ở mức > 200 bpm.

Cơ chế

Những thay đổi điện tâm đồ trong nhiễm độc giáp chủ yếu liên quan đến gia tăng hoạt động của hệ thống thần kinh giao cảm và những tác động kích thích của hormon tuyến giáp trên cơ tim.

Mô tâm nhĩ rất nhạy cảm với những tác động của hormone tuyến giáp, vì thế ưu thế của loạn nhịp nhanh nhĩ.

Lời khuyên

Những bệnh nhân có nhịp tim nhanh xoang không rõ nguyên nhân hoặc rung nhĩ nên kiểm tra TSH và T4 để tìm kiếm bằng chứng của nhiễm độc giáp.

Nhịp tim nhanh nhĩ nhiễm độc giáp được điều trị với thuốc chẹn bêta (boluses IV ví dụ như chuẩn độ của propranolol hoặc truyền esmolol).

Ví dụ ECG

Ví dụ 1 - nhịp tim nhanh xoang

Nhịp tim nhanh xoang

 Ví dụ 2 - rung nhĩ nhanh với điện áp thất trái cao

Rung nhĩ nhanh với điện áp thất trái cao