Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim kèm block nhánh trái (tiêu chuẩn Sgarbossa)

2013-10-05 12:09 PM
ST chênh lên trong đạo trình với phức bộ QRS âm, thay đổi này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ.

Giới thiệu

Ở những bệnh nhân với  trái block nhánh (LBBB) hoặc thất nhịp độ nhanh, chẩn đoán nhồi máu dựa trên điện tâm đồ là khó khăn.

Các phân đoạn ST và sóng T cơ sở có xu hướng chuyển theo hướng trái ngược nhau ("sự lỗi nhịp thích hợp"), mà có thể che khuất hoặc bắt chước nhồi máu cơ tim cấp tính.

Tuy nhiên, điện tâm đồ nối tiếp có thể hiển thị thay đổi đoạn ST trong thiếu máu cục bộ.

LBBB mới luôn luôn là bệnh lý và có thể là một dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Ba tiêu chí được sử dụng để chẩn đoán nhồi máu ở những bệnh nhân LBBB là:

Chỉnh hợp ST chênh lên > 1mm trong đạo trình với một phức bộ QRS dương (5 điểm).

Chỉnh hợp ST chênh xuống > 1 mm trong đạo trình V1 - V3 (3 điểm).

Nghịch hợp ST chênh lên > 5 mm trong đạo trình với phức bộ QRS âm (2 điểm). Thay đổi này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ trong LBBB. Tuy nhiên nó gắn liền với tiên lượng xấu hơn, khi có mặt trong LBBB trong thời gian thiếu máu cục bộ.

Tổng số điểm ≥ 3 có độ đặc hiệu 90% để chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Trong điều nhịp thất phải điện tâm đồ cũng cho thấy block nhánh trái và các quy tắc trên cũng được áp dụng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim trong quá trình điều nhịp, tuy nhiên ít cụ thể.

Trong thử nghiệm GUSTO-1 tiêu chuẩn ECG với độ đặc hiệu cao và ý nghĩa thống kê để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp là:

Nghịch hợp đoạn ST chênh lên ≥ 5 mm (trong đạo trình với một phức bộ QRS âm).

Hai tiêu chí khác với được chấp nhận đặc biệt là:

Chỉnh hợp ST chênh lên ≥ 1 mm trong đạo trình với QRS dương.

Chỉnh hợp ST ≥ 1 mm trong V1, V2, hoặc V3.

Ví dụ ECG

Tiêu chí Sgarbossa

Tiêu chí Sgarbossa khảng định ở bệnh nhân LBBB và nhồi máu cơ tim troponin dương:

Bệnh nhân này có biểu hiện đau ngực và men tim tăng.

Điện tâm đồ cơ sở cho thấy LBBB điển hình.

Có 1mm chỉnh hợp ST chênh lên trong aVL (= 5 điểm).

Các tính năng khác trên điện tâm đồ này là bất thường trong bối cảnh LBBB (nhưng không được coi là tiêu chí Sgarbossa "tích cực") là Q sóng bệnh lý trong DI và ST chỉnh hợp chênh xuống của các đường dẫn dưới III và aVF.

Bất thường này cho thấy bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim bên cao.

Bài mới nhất

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp hệ viền (Limbic)

Giải phẫu chức năng của khu vực liên hợp trán trước

Giải phẫu chức năng của khu liên hợp vỏ não

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA