Các hội chứng điện tâm đồ trong tim mạch

2013-09-17 08:08 PM
Chủ yếu sóng delta và phức bộ QRS âm trong V1 và V2 và trở nên dương trong quá trình chuyển đổi đến các đạo trình thành bên giống như LBBB.

Hội chứng Wellens

Điện tâm đồ (ECG):

Hẹp động mạch quan trọng đoạn gần của LAD.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Đối xứng đảo ngược sâu sóng T trong V2 - 3 hoặc hai pha trong V2 - 3 với ST nhỏ chênh lên. Thay đổi xảy ra khi đau trạng thái tự do và khi đau bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nhồi máu cơ tim trước đây không được điều trị.

Hội chứng Brugada

Điện tâm đồ (ECG):

Natri channelopathy. 40% có tính gia đình (tính trạng trội).

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

RBBB với ST chênh lên ở V1 - 3. ST biến thể lồi lõm.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ tử vong đột ngột, thực hiện cấp bách ICD

Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng tiền kích thich.Vào lại của bó mô AV tới nút AV.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Khoảng PR ngắn, phức bộ QRS rộng, nét nhỏ lên phức bộ QRS (sóng Delta) "loại A" cho thấy QRS dương trong V1 (LV phụ). Sóng delta dương thẳng góc trong tất cả các đạo trình trước tim với biên độ R lớn hơn S trong V1, "loại B" cho thấy QRS âm trong V1 (RV phụ). Chủ yếu sóng delta và phức bộ QRS âm trong V1 và V2 và trở nên dương trong quá trình chuyển đổi đến các đạo trình thành bên giống như LBBB.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ loạn nhịp nhĩ được truyền gây VF hoặc VT. Đòi hỏi cắt bỏ của con đường phụ.

Hội chứng Mobitz II

Điện tâm đồ (ECG):

AV block, khoảng PR không thay đổi.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Khoảng PR không đổi cho đến khi sóng P không dẫn với khoảng PP hai lần bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng:

Có khả năng tiến triển thành block tim hoàn toàn.

Hội chứng Wenckebach

Điện tâm đồ (ECG):

AV block PR của khoảng thời gian tăng dần.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Kéo dài khoảng PR cho đến khi P không dẫn với thời gian PP biến đổi. Nhịp nhóm.

Ý nghĩa lâm sàng:

Cần theo dõi nhưng ít có khả năng tiến triển thành block tim hoàn toàn.

Hội chứng Lown-Ganong-Levine

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng tiền kích thích, vòng vào lại của đường mô AV tới gần AV nút.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Con đường phụ kiện là giảm sợi James. Không có sóng Delta, dẫn truyền xuống bó his bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ AF được truyền gây VF hoặc VT. Đòi hỏi cắt bỏ con đường phụ như WPW.

Hội chứng Romano-Ward

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng QT dài di truyền (tính trạng trội), Hạn chế kênh Na và K.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

QT dài, sóng T xen kẽ, ghi được hiện tượng sóng T, R trên T, xoắn đỉnh.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ xoắn đỉnh. Tối ưu hóa điện giải, có thể yêu cầu ICD.

Hội chứng Lange-Neilson và Wolverine Elle

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng QT dài di truyền. Khiếm khuyết nhiễm sắc thể thường lặn của kênh Na và K.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

QT dài, sóng T xen kẽ, ghi được hiện tượng sóng T, R trên T xoắn đỉnh.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ xoắn đỉnh. Tối ưu hóa điện ly, có thể yêu cầu ICD. Kết hợp với ngất và đột tử.

Hội chứng Sgarbossa criteria

Điện tâm đồ (ECG):

Có nguồn gốc từ GUSTO 1 thử nghiệm để xác định bệnh nhân MI nhịp độ hoặc LBBB.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

ST chênh lên > 1mm phù hợp với QRS (5pts), sóng ST sâu > 1mm trong V1 - 3 (3pts), ST chênh lên > 5mm nghịch với QRS 2 điểm. > 3 điểm phù hợp với MI.

Ý nghĩa lâm sàng:

Giúp phân tầng nguy cơ bệnh nhân LBBB mãn tính có biểu hiện triệu chứng ACS.

Hội chứngTako Tsubo

Điện tâm đồ (ECG):

Bệnh cơ tim phì đại với phì đại thành dưới LV và suy giảm thành trên.

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Thay đổi điện tâm đồ như MI nhưng thường gây ra bởi sự kiện căng thẳng.

Ý nghĩa lâm sàng:

Chụp mạch bình thường nhưng đòi hỏi theo dõi tim mạch.

Bài mới nhất