Các hội chứng điện tâm đồ trong tim mạch

2013-09-17 08:08 PM

Chủ yếu sóng delta và phức bộ QRS âm trong V1 và V2 và trở nên dương trong quá trình chuyển đổi đến các đạo trình thành bên giống như LBBB.

Hội chứng Wellens

Điện tâm đồ (ECG):

Hẹp động mạch quan trọng đoạn gần của LAD.

Hội chứng Wellens

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Đối xứng đảo ngược sâu sóng T trong V2 - 3 hoặc hai pha trong V2 - 3 với ST nhỏ chênh lên. Thay đổi xảy ra khi đau trạng thái tự do và khi đau bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nhồi máu cơ tim trước đây không được điều trị.

Hội chứng Brugada

Điện tâm đồ (ECG):

Natri channelopathy. 40% có tính gia đình (tính trạng trội).

Hội chứng Brugada

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

RBBB với ST chênh lên ở V1 - 3. ST biến thể lồi lõm.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ tử vong đột ngột, thực hiện cấp bách ICD

Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng tiền kích thich.Vào lại của bó mô AV tới nút AV.

Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Khoảng PR ngắn, phức bộ QRS rộng, nét nhỏ lên phức bộ QRS (sóng Delta) "loại A" cho thấy QRS dương trong V1 (LV phụ). Sóng delta dương thẳng góc trong tất cả các đạo trình trước tim với biên độ R lớn hơn S trong V1, "loại B" cho thấy QRS âm trong V1 (RV phụ). Chủ yếu sóng delta và phức bộ QRS âm trong V1 và V2 và trở nên dương trong quá trình chuyển đổi đến các đạo trình thành bên giống như LBBB.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ loạn nhịp nhĩ được truyền gây VF hoặc VT. Đòi hỏi cắt bỏ của con đường phụ.

Hội chứng Mobitz II

Điện tâm đồ (ECG):

AV block, khoảng PR không thay đổi.

Hội chứng Mobitz II

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Khoảng PR không đổi cho đến khi sóng P không dẫn với khoảng PP hai lần bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng:

Có khả năng tiến triển thành block tim hoàn toàn.

Hội chứng Wenckebach

Điện tâm đồ (ECG):

AV block PR của khoảng thời gian tăng dần.

Hội chứng Wenckebach

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Kéo dài khoảng PR cho đến khi P không dẫn với thời gian PP biến đổi. Nhịp nhóm.

Ý nghĩa lâm sàng:

Cần theo dõi nhưng ít có khả năng tiến triển thành block tim hoàn toàn.

Hội chứng Lown-Ganong-Levine

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng tiền kích thích, vòng vào lại của đường mô AV tới gần AV nút.

Hội chứng Lown-Ganong-Levine

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Con đường phụ kiện là giảm sợi James. Không có sóng Delta, dẫn truyền xuống bó his bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ AF được truyền gây VF hoặc VT. Đòi hỏi cắt bỏ con đường phụ như WPW.

Hội chứng Romano-Ward

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng QT dài di truyền (tính trạng trội), Hạn chế kênh Na và K.

Hội chứng Romano-Ward

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

QT dài, sóng T xen kẽ, ghi được hiện tượng sóng T, R trên T, xoắn đỉnh.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ xoắn đỉnh. Tối ưu hóa điện giải, có thể yêu cầu ICD.

Hội chứng Lange-Neilson và Wolverine Elle

Điện tâm đồ (ECG):

Hội chứng QT dài di truyền. Khiếm khuyết nhiễm sắc thể thường lặn của kênh Na và K.

Hội chứng Lange-Neilson và Wolverine Elle

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

QT dài, sóng T xen kẽ, ghi được hiện tượng sóng T, R trên T xoắn đỉnh.

Ý nghĩa lâm sàng:

Nguy cơ xoắn đỉnh. Tối ưu hóa điện ly, có thể yêu cầu ICD. Kết hợp với ngất và đột tử.

Hội chứng Sgarbossa criteria

Điện tâm đồ (ECG):

Có nguồn gốc từ GUSTO 1 thử nghiệm để xác định bệnh nhân MI nhịp độ hoặc LBBB.

Hình ảnh tham khảo

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

ST chênh lên > 1mm phù hợp với QRS (5pts), sóng ST sâu > 1mm trong V1 - 3 (3pts), ST chênh lên > 5mm nghịch với QRS 2 điểm. > 3 điểm phù hợp với MI.

Ý nghĩa lâm sàng:

Giúp phân tầng nguy cơ bệnh nhân LBBB mãn tính có biểu hiện triệu chứng ACS.

Hội chứngTako Tsubo

Điện tâm đồ (ECG):

Bệnh cơ tim phì đại với phì đại thành dưới LV và suy giảm thành trên.

Hội chứngTako Tsubo

Hình ảnh tham khảo

Bệnh lý:

Thay đổi điện tâm đồ như MI nhưng thường gây ra bởi sự kiện căng thẳng.

Ý nghĩa lâm sàng:

Chụp mạch bình thường nhưng đòi hỏi theo dõi tim mạch.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao