Vị trí đường dẫn điện cực điện tâm đồ

2013-09-12 03:15 PM

Điện cực gắn vào ngực và hoặc chi thay đổi điện áp nhỏ như sự khác biệt tiềm năng, được hoán đổi thành một dải hình ảnh.

Hệ thống 3 điện cực điện tâm đồ

Sử dụng 3 điện cực (RA, LA và LL).

Màn hình hiển thị dẫn lưỡng cực (I, II, III).

Để có được kết quả tốt nhất - Nơi điện cực trên ngực cách đều từ tim (chứ không phải cụ thể chân tay).

Hệ thống 3 điện cực điện tâm đồ

Hệ thống 5 điện cực điện tâm đồ

Sử dụng 5 điện cực (RA, RL, LA, LL và ngực).

Màn hình hiển thị dẫn lưỡng cực (I, II, III).

Một chuyển đạo đơn cực (tùy thuộc vào vị trí dẫn ngực (vị trí V1 -6).

Hệ thống 5 điện cực điện tâm đồ

Hệ thống 12 đạo trình điện tâm đồ (ECG)

10 điện cực cần thiết để tạo ra 12 chuyển đạo ECG.

Các điện cực trên tất cả 4 chi (RA, LL, LA, RL).

Các điện cực trên precordium (V1-6).

Màn hình 12 đạo (V1 - 6) , (I, II, III) và (aVR, aVF, aVL).

Cho phép giải thích các lĩnh vực cụ thể của tim:

Vùng dưới (II, III, aVF).

Thành bên (I, aVL, V5, V6).

Thành trước (V1 - 4).

Hệ thống 12 đạo trình điện tâm đồ (ECG)

Điện tâm đồ là một trong những điều tra hữu ích nhất trong y học. Điện cực gắn vào ngực và / hoặc chi thay đổi điện áp nhỏ như sự khác biệt tiềm năng, được hoán đổi thành một dải hình ảnh.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao