Các dạng sóng R của điện tâm đồ

2013-09-13 08:21 PM

Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải.

Sóng R bất thường

Sóng R trội ưu thế trong V1.

Sóng R trội ưu thế trong aVR.

Tiến triển sóng R nghèo nàn.

Nguyên nhân sóng R chiếm ưu thế trong V1

Là bình thường ở trẻ em và thanh thiếu niên.

RVH.

- Thuyên tắc phổi.

- Mô hình của trẻ em.

- Shunt trái phải

RBBB

Nhồi máu cơ tim sau (ST chênh lên ở V7, V8, V9).

WPW loại A (Wolff-Parkinson-White).

Vị trí chuyển đạo không chính xác (ví dụ như V1 và V3 đảo ngược).

Dextrocardia.

Cơ tim phì đại.

Sự đau mô cơ.

- Loạn dưỡng trương lực cơ.

- Bệnh teo cơ Duchenne.

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)

Sóng R trong V1 của điện tâm đồ (ECG) nhi khoa

Phì đại tâm thất phải (RVH) 

Phì đại tâm thất phải (RVH) 

RVH 

Điện tâm đồ block nhánh phải

Điện tâm đồ block nhánh phải

Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải MoRRoW 

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)

AMI thành sau

WPW (loại A)

WPW (loại A)

WPW loại A 

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

Lưu ý sóng P hai pha (thường thấy chỉ trong V1) trong chuyển đạo "V3".

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

V1 và V3 đảo ngược

Loạn dưỡng cơ

Loạn dưỡng cơ

Bệnh teo cơ

Sóng R trội ưu thế trong AVR

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri (ví dụ như TCAs).

Dextrocardia.

Vị trí dẫn chuyển đạo không chính xác (tay trái / phải dẫn đảo ngược).

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Nguyên nhân cuối gây ra sóng R ưu thế đặc trưng trong aVR.

Ngộ độc với tác nhân chặn kênh natri được chẩn đoán nếu:

Chiều cao sóng R > 3mm.

Tỷ lệ R / S > 0.7.

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Phong tỏa kênh Na chi phối sóng R trong aVR

Dextrocardia

Điện tâm đồ này cho thấy tất cả các tính năng cổ điển của dextrocardia:

Phức hợp QRS ưu thế (cùng chiều với sóng P và T) trong aVR.

Phức hợp QRS tiêu cực (ngược chiều với sóng P và T) trong DI.

Trục lệch phải.

Vắng mặt sóng R ưu thế dần ở chuyển đạo ngực (sóng S chiếm ưu thế).

Dextrocardia

Dextrocardia

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải. Điều này tạo ra một hình tương tự như dextrocardia trong các đạo trình chi nhưng với sự tiến triển bình thường sóng R trong đạo trình ngực. Với LA / RA đảo ngược chuyển đạo:

DI trở nên đảo ngược.

Đổi vị trí chuyển đạo aVR và aVL.

Đổi vị trí chuyển đạo DII và DIII.

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Đảo ngược chuyển đạo

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Đảo ngược chuyển đạo đảo ngược

Tiến triển sóng R nghèo nàn

Định nghĩa:

Sóng R ≤ 3 mm trong V3.

Nguyên nhân:

MI trước vách.

LVH.

Vị trí dẫn không chính xác.

Có thể là một biến thể bình thường.

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Sóng R tiến triển nghèo nàn (vùng chuyển tiếp lệch trái)

Lưu ý: vắng mặt  sóng R tiến triển là đặc trưng nhìn thấy trong dextrocardia (xem ECG trước).

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao