Các dạng sóng R của điện tâm đồ

2013-09-13 08:21 PM
Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải.

Sóng R bất thường

Sóng R trội ưu thế trong V1.

Sóng R trội ưu thế trong aVR.

Tiến triển sóng R nghèo nàn.

Nguyên nhân sóng R chiếm ưu thế trong V1

Là bình thường ở trẻ em và thanh thiếu niên.

RVH.

- Thuyên tắc phổi.

- Mô hình của trẻ em.

- Shunt trái phải

RBBB

Nhồi máu cơ tim sau (ST chênh lên ở V7, V8, V9).

WPW loại A (Wolff-Parkinson-White).

Vị trí chuyển đạo không chính xác (ví dụ như V1 và V3 đảo ngược).

Dextrocardia.

Cơ tim phì đại.

Sự đau mô cơ.

- Loạn dưỡng trương lực cơ.

- Bệnh teo cơ Duchenne.

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)

Sóng R trong V1 của điện tâm đồ (ECG) nhi khoa

Phì đại tâm thất phải (RVH) 

Phì đại tâm thất phải (RVH) 

RVH 

Điện tâm đồ block nhánh phải

Điện tâm đồ block nhánh phải

Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải MoRRoW 

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)

AMI thành sau

WPW (loại A)

WPW (loại A)

WPW loại A 

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

Lưu ý sóng P hai pha (thường thấy chỉ trong V1) trong chuyển đạo "V3".

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

V1 và V3 đảo ngược

Loạn dưỡng cơ

Loạn dưỡng cơ

Bệnh teo cơ

Sóng R trội ưu thế trong AVR

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri (ví dụ như TCAs).

Dextrocardia.

Vị trí dẫn chuyển đạo không chính xác (tay trái / phải dẫn đảo ngược).

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Nguyên nhân cuối gây ra sóng R ưu thế đặc trưng trong aVR.

Ngộ độc với tác nhân chặn kênh natri được chẩn đoán nếu:

Chiều cao sóng R > 3mm.

Tỷ lệ R / S > 0.7.

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Phong tỏa kênh Na chi phối sóng R trong aVR

Dextrocardia

Điện tâm đồ này cho thấy tất cả các tính năng cổ điển của dextrocardia:

Phức hợp QRS ưu thế (cùng chiều với sóng P và T) trong aVR.

Phức hợp QRS tiêu cực (ngược chiều với sóng P và T) trong DI.

Trục lệch phải.

Vắng mặt sóng R ưu thế dần ở chuyển đạo ngực (sóng S chiếm ưu thế).

Dextrocardia

Dextrocardia

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải. Điều này tạo ra một hình tương tự như dextrocardia trong các đạo trình chi nhưng với sự tiến triển bình thường sóng R trong đạo trình ngực. Với LA / RA đảo ngược chuyển đạo:

DI trở nên đảo ngược.

Đổi vị trí chuyển đạo aVR và aVL.

Đổi vị trí chuyển đạo DII và DIII.

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Đảo ngược chuyển đạo

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Đảo ngược chuyển đạo đảo ngược

Tiến triển sóng R nghèo nàn

Định nghĩa:

Sóng R ≤ 3 mm trong V3.

Nguyên nhân:

MI trước vách.

LVH.

Vị trí dẫn không chính xác.

Có thể là một biến thể bình thường.

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Sóng R tiến triển nghèo nàn (vùng chuyển tiếp lệch trái)

Lưu ý: vắng mặt  sóng R tiến triển là đặc trưng nhìn thấy trong dextrocardia (xem ECG trước).

Bài xem nhiều nhất

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping lớn hơn 0,5 mm tại điểm J trong lớn hơn 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

Hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 đến 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu, và bề mặt để duy trì, tức là giãn tâm nhĩ trái.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng, hoặc của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra đỉnh hay bướu lạc đà xuất hiện, nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh, hay hyperacute được nhìn thấy ST cao, trong giai đoạn đầu của MI, và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

Block nhĩ thất rõ ràng khoảng PR trên 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước, không gây rối loạn huyết động, không có điều trị cụ thể cần thiết.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon, độ sâu sóng S ở V1 và chiều cao sóng R cao nhất trong V5 và V6 lớn hơn 35 mm.