Điện tâm đồ chẩn đoán ngộ độc Digoxin

2013-09-28 11:51 PM

Digoxin có thể gây ra vô số loạn nhịp tim, do tăng tính tự động, tăng canxi trong tế bào, và giảm dẫn AV, làm tăng hiệu lực phế vị tại nút AV.

Đặc điểm lâm sàng

GIT: Buồn nôn, nôn, chán ăn, tiêu chảy.

Hình ảnh: Nhìn mờ, màu vàng / xanh lá cây, đổi màu, quầng - vầng sáng.

CVS: Đánh trống ngực, ngất, khó thở.

Thần kinh trung ương: Nhầm lẫn, chóng mặt, mê sảng, mệt mỏi.

Các tính năng điện tâm đồ

Digoxin có thể gây ra vô số loạn nhịp tim, do  tăng tính tự động (tăng canxi trong tế bào) và giảm dẫn AV (làm tăng hiệu lực phế vị tại nút AV).

Các loạn nhịp tim cổ điển kết hợp với độc tính digoxin là sự kết hợp của một nhịp tim nhanh trên thất (do tăng tính tự động) với đáp ứng thất chậm (do giảm dẫn AV), ví dụ như "nhịp tim nhanh nhĩ với block”.

Rối loạn nhịp khác liên quan đến độc tính của digoxin là:

PVC thường xuyên (bất thường phổ biến nhất), bao gồm nhịp ngoại tâm thu thất nhịp đôi và ba.

Nhịp tim chậm xoang hoặc AF chậm

Bất kỳ loại block AV (mức độ 1, độ 2 và độ 3).

AF = AF thường xuyên với block hoàn toàn và nhịp thoát vùng bộ nối hoặc thất.

Nhịp tim nhanh thất, bao gồm VT đa hình và hai chiều.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1 – ngoại tâm thu thất đi thành nhịp đôi

Ngoại tâm thu thất đi thành nhịp đôi

Nhịp xoang với PVC thường xuyên trong hình ngoại tâm thu thất đi thành nhịp đôi

Ví dụ 2 – nhịp nhanh nhĩ "kịch phát" với block

Nhịp nhanh nhĩ

Nhịp tim nhanh nhĩ block AV cao và PVC 

Ví dụ 3 - AF thông thường

Rung nhĩ thô với block AV độ 3 và nhịp thoát vùng bộ nối

Rung nhĩ thô với block AV độ 3 và nhịp thoát vùng bộ nối

Ví dụ 4 - AF thông thường

AF thông thường

Một ví dụ khác của AF quy tắc.

Ví dụ 5 – nhịp tim nhanh nhĩ "kịch phát" với block và PVC thường xuyên

Nhịp tim nhanh nhĩ

Đây là điện tâm đồ cổ điển của ngộ độc digoxin cho thấy nhịp tim nhanh nhĩ (sóng P 150/ phút), block AV cấp 2 (A: tỷ lệ V 4:1) với ngoại tâm thu thất. 

Ví dụ 6 - rung nhĩ với block AV

Rung tâm nhĩ với một tần số thất chậm

Rung tâm nhĩ với một tần số thất chậm do ngộ độc digoxin

Ví dụ 7 - VT hai chiều

VT hai chiều

Đây là một ví dụ tuyệt vời của nhịp nhanh thất hai chiều. Có nhịp tim nhanh phức bộ rộng với trục của nhịp trước thay thế bằng 180 độ với nhịp kế tiếp.