Điện tâm đồ chẩn đoán hạ magne máu (Hypomagnesaemia)

2013-10-02 07:23 PM

Nhịp tâm nhĩ, và tâm thất lạc chỗ, loạn nhịp nhanh nhĩ, và xoắn đỉnh được nhìn thấy trong bối cảnh hạ magne máu, cho dù đây là một tác dụng cụ thể.

Định nghĩa

Hạ magne máu gây dài QTc

Hạ magne máu gây dài QTc (510ms)

Magne huyết thanh bình thường = 0,8 - 1,0 mmol / L.

Haj magne maus khi ≤ 0,8 mmol / L.

Thay đổi điện tâm đồ

Điện tâm đồ bất thường chính được nhìn thấy với hạ magne máu là QTc kéo dài.

Nhịp tâm nhĩ và tâm thất lạc chỗ, loạn nhịp nhanh nhĩ và xoắn đỉnh được nhìn thấy trong bối cảnh hạ magne máu, cho dù đây là một tác dụng cụ thể của magiê thấp trong huyết thanh hoặc do đồng thời hạ kali máu là không chắc chắn.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh của magiê huyết thanh > 1,0 mmol / L (với điều chỉnh đồng thời kali huyết thanh > 4,0 mmol / L) thường có hiệu quả trong điều trị nhịp lạc chỗ và loạn nhịp nhanh trên thất, trong khi một bolus IV magiê 2g là một điều trị cấp cứu tiêu chuẩn cho xoắn đỉnh.