Các dạng sóng P của điện tâm đồ

2013-09-12 09:46 PM
Bất thường tâm nhĩ có thể dễ dàng thấy nhất trong các chuyển đạo và chuyển đạo V1, sóng P là nổi bật nhất trong những chuyển đạo này.

Sóng P là độ lệch dương đầu tiên trên điện tâm đồ.

Nó đại diện cho khử cực (depolarisation) nhĩ.

 

Đặc điểm sóng P xoang bình thường

Đặc điểm sóng P xoang bình thường

Hình thái học:

Đường viền mịn.

Một pha ở chuyển đạo DII.

Hai pha ở chuyển đạo V1.

Trục:

Bình thường trục sóng P giữa 0° và 75°.

Sóng P hướng lên trên ở DI và DII, đảo ngược ở aVR.

Thời gian:

< 120 ms.

Biên độ:

< 2,5 mm trong các đạo trình chi.

< 1,5 mm trong các đạo trình trước tim.

Bất thường tâm nhĩ có thể dễ dàng thấy nhất trong các chuyển đạo (II, III, aVF) và chuyển đạo V1, sóng P là nổi bật nhất trong những chuyển đạo này.

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Khử cực nhĩ tiến hành tuần tự từ phải sang trái, với tâm nhĩ phải kích hoạt trước khi tâm nhĩ trái.

Sóng nhĩ bên phải và trái tổng hợp tạo thành các sóng P.

Đầu tiên 1/3 của sóng P tương ứng với kích hoạt tâm nhĩ phải, 1/3 cuối tương ứng với kích hoạt tâm nhĩ trái; 1/3 giữa là sự kết hợp của cả hai.

Trong hầu hết các chuyển đạo (ví dụ như DII), sóng nhĩ bên phải và trái dạng di chuyển theo cùng một hướng, tạo thành sóng P một pha.

Tuy nhiên, trong chuyển đạo V1 bên phải và trái dạng sóng nhĩ di chuyển theo hướng ngược nhau. Điều này tạo ra \ sóng P hai pha với độ lệch tích cực ban đầu tương ứng với kích hoạt tâm nhĩ phải và độ lệch tiêu cực tiếp theo biểu thị kích hoạt tâm nhĩ trái.

Tách lực điện tâm nhĩ phải và trái trong V1 có nghĩa là bất thường ảnh hưởng đến từng dạng sóng nhĩ có thể được phân biệt. Ở những nơi khác, hình dạng tổng thể của sóng P được sử dụng để suy ra các bất thường nhĩ.

Hình thái học sóng P bình thường của chuyển đạo DII

Sóng khử cực nhĩ phải (màu nâu) đi trước tâm nhĩ trái (màu xanh).

Khử cực kết hợp của sóng P rộng ít hơn 120 ms và cao dưới 2,5 mm.

 

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Mở rộng nhĩ phải - DII

Mở rộng tâm nhĩ phải, khử cực nhĩ phải kéo dài hơn bình thường và dạng sóng của nó kéo dài đến hết khử cực nhĩ trái.

Mặc dù biên độ của khử cực nhĩ phải hiện tại vẫn không thay đổi, đỉnh cao của nó bây giờ rơi vào đầu của sóng khử cực tâm nhĩ trái.

Sự kết hợp của hai dạng sóng này tạo ra một sóng P cao hơn bình thường (>  2,5 mm), mặc dù chiều rộng vẫn không thay đổi (< 120 mili giây).

 

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Mở rộng nhĩ trái - DII

Mở rộng tâm nhĩ trái, tâm nhĩ trái khử cực kéo dài hơn bình thường nhưng biên độ của nó vẫn không thay đổi.

Vì vậy, kết quả chiều cao của sóng P vẫn nằm trong giới hạn bình thường nhưng thời gian của nó dài hơn 120 mili giây.

Ở một mức độ (dòng bị hỏng) gần đỉnh của nó có thể có hoặc có thể không có mặt ("P mitrale").

 

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Hình thái học sóng P bình thường - V1

Các sóng P thường là hai pha trong V1, với kích thước tương tự của độ võng tích cực và tiêu cực.

 

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Sóng P bình thường trong V1

Mở rộng nhĩ phải - V1

Mở rộng tâm nhĩ phải làm tăng chiều cao (> 1,5 mm) trong V1 của sự lệch tích cực ban đầu của sóng P.

 

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Bệnh nhân này cũng có bằng chứng của phì đại thất phải.

Mở rộng nhĩ trái - V1

Mở rộng tâm nhĩ trái (> 40ms rộng) và sâu (> 1mm sâu) trong V1 của phần tiêu cực đầu cuối của sóng P.

 

Các dạng sóng nhĩ - Quan hệ với sóng P

Mở rộng hai nhĩ

Mở rộng hai nhĩ được chẩn đoán khi tiêu chuẩn cho cả hai tâm nhĩ phải và trái mở rộng có mặt trên cùng một điện tâm đồ.

Phổ biến sóng P trong chuyển đọa DII và V1 với mở rộng phải, trái và hai tâm nhĩ, được tóm tắt trong sơ đồ sau:

 

Phổ biến sóng P trong chuyển đọa DII và V1 với mở rộng phải, trái và hai tâm nhĩ, được tóm tắt trong sơ đồ sau

Bất thường phổ biến sóng P

P mitrale (hai lá) - nứt đôi sóng P, nhìn thấy khi mở rộng tâm nhĩ trái.

P pulmonale (phổi) - sóng P đạt đỉnh, thấy khi mở rộng tâm nhĩ phải.

P đảo ngược, nhìn thấy với nhịp nhĩ và bộ nối.

Biến hình thái sóng P, thấy trong nhịp nhĩ đa ổ.

P Mitrale

Sự hiện diện rộng, hình chữ V (nứt đôi) sóng P trong chuyển đạo DII là một dấu hiệu của sự mở rộng tâm nhĩ trái, cổ điển là do hẹp van hai lá.

 

Sự hiện diện rộng, hình chữ V (nứt đôi) sóng P trong chuyển đạo DII là một dấu hiệu của sự mở rộng tâm nhĩ trái, cổ điển là do hẹp van hai lá

Nứt đôi sóng P (P mitrale) trong mở rộng tâm nhĩ trái.

P Pulmonale:

Sự hiện diện của sóng P cao đạt đỉnh trong DII là một dấu hiệu của sự mở rộng tâm nhĩ phải, thường là do tăng áp phổi  (ví dụ bệnh hô hấp mãn tính).

 

Sự hiện diện của sóng P cao đạt đỉnh trong DII là một dấu hiệu của sự mở rộng tâm nhĩ phải, thường là do tăng áp phổi  (ví dụ bệnh hô hấp mãn tính)

Sóng P cao đỉnh (P pulmonale) do mở rộng tâm nhĩ phải.

Sóng P ngược:

Đảo ngược sóng P của các chuyển đạo dưới chỉ ra nguồn gốc không xoang của sóng P.

Khi khoảng PR < 120 ms, nguồn gốc là ở ngã ba AV (ví dụ như tăng tốc nhịp nối):

 

Khi khoảng PR < 120 ms, nguồn gốc là ở ngã ba AV (ví dụ như tăng tốc nhịp nối

Nhịp bộ nối gia tốc.

Khi khoảng PR ≥ 120 ms, nguồn gốc là trong tâm nhĩ (ví dụ nhịp nhĩ ngoài xoang):

 

Khi khoảng PR ≥ 120 ms, nguồn gốc là trong tâm nhĩ (ví dụ nhịp nhĩ ngoài xoang

Nhịp nhĩ ngoài xoang.

Biến đổi hình thái học sóng P:

Sự hiện diện của nhiều hình thái sóng P chỉ ra nhiều ổ tạo nhịp tim ngoài xoang trong tâm nhĩ và / hoặc bộ nối AV.

Nếu ≥ 3 hình thái sóng P khác nhau được nhìn thấy, nhịp nhĩ đa ổ sẽ được chẩn đoán:

 

Nếu ≥ 3 hình thái sóng P khác nhau được nhìn thấy, nhịp nhĩ đa ổ sẽ được chẩn đoán

Nhịp nhĩ đa ổ.

Nếu ≥ 3 hình thái sóng P khác nhau được nhìn thấy và tỷ lệ này ≥ 100, nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ (MAT) sẽ được chẩn đoán:


Nếu ≥ 3 hình thái sóng P khác nhau được nhìn thấy và tỷ lệ này ≥ 100, nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ (MAT) sẽ được chẩn đoán

Nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ.

Bài xem nhiều nhất

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping lớn hơn 0,5 mm tại điểm J trong lớn hơn 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

Hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 đến 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu, và bề mặt để duy trì, tức là giãn tâm nhĩ trái.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng, hoặc của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra đỉnh hay bướu lạc đà xuất hiện, nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh, hay hyperacute được nhìn thấy ST cao, trong giai đoạn đầu của MI, và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

Block nhĩ thất rõ ràng khoảng PR trên 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước, không gây rối loạn huyết động, không có điều trị cụ thể cần thiết.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon, độ sâu sóng S ở V1 và chiều cao sóng R cao nhất trong V5 và V6 lớn hơn 35 mm.