Điện tâm đồ chẩn đoán tăng Calci máu

2013-09-30 07:02 PM

Điện tâm đồ bất thường chính thấy với tăng calci máu là rút ngắn khoảng QT, trong tăng calci máu nặng, sóng Osborn, có thể được nhìn thấy.

Định nghĩa

Tăng calci máu gây rút ngắn khoảng QT

Tăng calci máu gây rút ngắn khoảng QT (260ms)

Calci huyết thanh bình thường = 2,1 - 2,6 mmol / L.

Tăng calci máu nhẹ = 2,7 - 2,9 mmol / L.

Tăng calci máu vừa phải = 3,0 - 3,4 mmol / L.

Tăng calci máu nghiêm trọng = lớn hơn 3,4 mmol / L

Thay đổi ECG trong tăng calci máu

Điện tâm đồ bất thường chính thấy với tăng calci máu là rút ngắn khoảng QT.

Trong tăng calci máu nặng, sóng Osborn (sóng J) có thể được nhìn thấy.

Thất kích thích và VF đã được báo cáo với các cực tăng calci máu.

Sóng Osborn do tăng calci máu nặng (4,1 mmol / L)

Sóng Osborn do tăng calci máu nặng (4,1 mmol / L)

Nguyên nhân của tăng calci máu

Cường cận giáp (tiên phát và thứ phát).

U tủy.

Di căn xương.

Hội chứng cận u.

Hội chứng kiềm sữa.

Sarcoidosis.

Dư thừa vitamin D (ví dụ như do điều trị).

Một trường hợp tăng calci máu nghiêm trọng

Đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân nam 41 tuổi với u tuyến cận giáp với canxi trong huyết thanh là 6,1 mmol / L. Bị VF không lâu sau khi điện tâm đồ này đã được thực hiện.

Một trường hợp tăng calci máu nghiêm trọng

Điện tâm đồ cho thấy:

QRS kỳ lạ.

QT rất ngắn.

Sóng J = khía hình chữ V của cuối QRS, nhìn thấy tốt nhất trong chính V1.