Điện tâm đồ chẩn đoán tăng Calci máu

2013-09-30 07:02 PM

Điện tâm đồ bất thường chính thấy với tăng calci máu là rút ngắn khoảng QT, trong tăng calci máu nặng, sóng Osborn, có thể được nhìn thấy.

Định nghĩa

Tăng calci máu gây rút ngắn khoảng QT

Tăng calci máu gây rút ngắn khoảng QT (260ms)

Calci huyết thanh bình thường = 2,1 - 2,6 mmol / L.

Tăng calci máu nhẹ = 2,7 - 2,9 mmol / L.

Tăng calci máu vừa phải = 3,0 - 3,4 mmol / L.

Tăng calci máu nghiêm trọng = lớn hơn 3,4 mmol / L

Thay đổi ECG trong tăng calci máu

Điện tâm đồ bất thường chính thấy với tăng calci máu là rút ngắn khoảng QT.

Trong tăng calci máu nặng, sóng Osborn (sóng J) có thể được nhìn thấy.

Thất kích thích và VF đã được báo cáo với các cực tăng calci máu.

Sóng Osborn do tăng calci máu nặng (4,1 mmol / L)

Sóng Osborn do tăng calci máu nặng (4,1 mmol / L)

Nguyên nhân của tăng calci máu

Cường cận giáp (tiên phát và thứ phát).

U tủy.

Di căn xương.

Hội chứng cận u.

Hội chứng kiềm sữa.

Sarcoidosis.

Dư thừa vitamin D (ví dụ như do điều trị).

Một trường hợp tăng calci máu nghiêm trọng

Đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân nam 41 tuổi với u tuyến cận giáp với canxi trong huyết thanh là 6,1 mmol / L. Bị VF không lâu sau khi điện tâm đồ này đã được thực hiện.

Một trường hợp tăng calci máu nghiêm trọng

Điện tâm đồ cho thấy:

QRS kỳ lạ.

QT rất ngắn.

Sóng J = khía hình chữ V của cuối QRS, nhìn thấy tốt nhất trong chính V1. 

Bài mới nhất

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế