Abomacetin

Ngày: 27/06/2011 - 13:39

By member of dieutri.vn

Thuốc Abomacetin có thành phần hoạt chất là Erythromycin.Thuốc Abomacetin có thành phần hoạt chất là Erythromycin. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link:http://www.dieutri.vn/e/Erythromycin/83/562/20-5-2011.htm