ACC 200

7/1/2011 12:02:12 AM
Thuốc ACC 200 có thành phần hoạt chất là Acetylcystein

Thuốc ACC 200 có thành phần hoạt chất là Acetylcystein. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: https://www.dieutri.vn/a/acetylcystein/