Aripiprazole: thuốc điều trị rối loạn tâm thần

2022-04-15 05:16 PM

Aripiprazole là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, hưng cảm lưỡng cực và rối loạn trầm cảm nặng. Aripiprazole có sẵn dưới các tên thương hiệu khác như Abilify, Abilify Maintena và Aristada.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tên chung: Aripiprazole.

Aripiprazole là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, hưng cảm lưỡng cực và rối loạn trầm cảm nặng.

Thuốc tiêm aripiprazole phóng thích kéo dài được sử dụng để điều trị rối loạn tâm thần / tâm trạng được gọi là tâm thần phân liệt. Thuốc này có thể làm giảm ảo giác (nghe / nhìn thấy những thứ không có ở đó) và cải thiện sự tập trung. Nó cũng giúp suy nghĩ rõ ràng hơn, cảm thấy bớt lo lắng và tích cực hơn trong cuộc sống hàng ngày. Thuốc tiêm aripiprazole phóng thích kéo dài là một loại thuốc tâm thần tác dụng kéo dài được biết đến như một loại thuốc chống loạn thần không điển hình. Nó hoạt động bằng cách giúp khôi phục sự cân bằng của một số chất tự nhiên trong não.

Aripiprazole có sẵn dưới các tên thương hiệu khác nhau sau: Abilify, Abilify Maintena và Aristada.

Liều dùng

Liều dùng cho người lớn và trẻ em:

2 mg; 5 mg; 10 mg; 15 mg; 20 mg; 30 mg.

Viên uống: 2 viên (6,78 mg) uống ba lần mỗi ngày.

Aripiprazole pallida root cồn: 10 mg; 15 mg.

Dung dịch uống: 1 mg / ml.

Liều lượng chỉ dành cho người lớn:

Hỗn dịch tiêm bắp giải phóng kéo dài (Abilify Maintena):

300 mg / lọ hoặc ống tiêm hai buồng chứa đầy sẵn.

400 mg / lọ hoặc ống tiêm hai buồng chứa đầy sẵn.

Hỗn dịch tiêm bắp giải phóng kéo dài (aripiprazole lauroxil [Aristada]):

441 mg / ống tiêm nạp sẵn.

662 mg / ống tiêm nạp sẵn.

882 mg / ống tiêm nạp sẵn.

Dung dịch tiêm bắp: 7,5 mg / ml (9,75 mg / 1,3 ml).

Tâm thần phân liệt

Liều dùng cho người lớn:

10-15 mg / ngày uống ban đầu, có thể tăng lên 30 mg / ngày uống sau 2 tuần.

Duy trì với Abilify Maintena:

400 mg tiêm bắp mỗi tháng một lần; tiếp tục điều trị bằng aripiprazole đường uống (10-20 mg / ngày) hoặc một loại thuốc chống loạn thần đường uống khác trong 14 ngày liên tiếp sau lần tiêm đầu tiên.

Chỉ được bác sĩ chỉ định thực hiện bằng cách tiêm sâu giữa các cơ vào cơ delta hoặc cơ mông.

Thiết lập khả năng dung nạp với aripiprazole đường uống trước khi bắt đầu nếu bệnh nhân chưa bao giờ dùng aripiprazole.

Dùng liều hàng tháng không sớm hơn 26 ngày sau lần tiêm trước đó.

Cân nhắc giảm liều xuống 300 mg / tháng nếu phản ứng phụ xảy ra.

Điều trị tái phát với Abilify Maintena

400 mg tiêm bắp cộng với aripiprazole uống 10-20 mg trong 2 tuần

Aristada

Thiết lập khả năng dung nạp với aripiprazole bằng liều uống, sau đó kết hợp với liều Aristada đầu tiên, tiến hành điều trị bằng aripiprazole uống trong 21 ngày liên tục

Tùy thuộc vào nhu cầu của từng bệnh nhân, điều trị có thể được bắt đầu Aristada với 441 mg, 662 mg hoặc 882 mg tiêm bắp mỗi tháng, tương ứng với 300 mg, 450 mg và 600 mg aripiprazole base, tương ứng.

Điều trị cũng có thể được bắt đầu với 882 mg tiêm bắp mỗi 6 tuần.

Điều chỉnh liều và khoảng cách dùng thuốc khi cần thiết; xem xét dược động học và các đặc điểm giải phóng kéo dài của Aristada.

Trong trường hợp dùng thuốc sớm, không nên tiêm Aristada sớm hơn 14 ngày sau lần tiêm trước đó.

Liều Aristada dựa trên tổng liều uống:

10 mg / ngày uống: 441 mg tiêm bắp mỗi tháng một lần.

15 mg / ngày uống: 662 mg tiêm bắp mỗi tháng một lần.

Trên 20 mg / ngày: 882 mg tiêm bắp mỗi tháng một lần.

Liều dùng cho trẻ em:

13-17 tuổi: uống 2 mg / ngày ban đầu; tăng lên 5 mg / ngày sau 2 ngày; tăng lên liều khuyến cáo 10 mg / ngày sau 2 ngày bổ sung; sau đó có thể tăng thêm 5 mg / ngày; duy trì: 10-30 mg / ngày.

Bipolar Mania

Liều dùng cho người lớn:

Điều trị cấp tính và duy trì các giai đoạn hưng cảm hoặc hỗn hợp liên quan đến rối loạn lưỡng cực I, đơn trị liệu hoặc bổ sung cho lithium hoặc valproate.

Đơn trị liệu: 15 mg / ngày uống ban đầu; có thể được tăng dần lên; không quá 30 mg / ngày.

Phối hợp với lithium hoặc valproate: ban đầu uống 10-15 mg / ngày; liều khuyến cáo hàng ngày là 15 mg / ngày; có thể được tăng dần lên; không quá 30 mg / ngày.

Tiếp tục liều ổn định cho đến 6 tuần; điều trị hơn 6 tuần không được nghiên cứu.

Liều dùng cho trẻ em:

Các giai đoạn hưng cảm cấp tính hoặc hỗn hợp, đơn trị liệu hoặc là thuốc bổ trợ cho lithium hoặc valproate.

Trẻ em 10-17 tuổi: uống 2 mg / ngày ban đầu; tăng lên 5 mg / ngày sau 2 ngày; tăng lên liều khuyến cáo 10 mg / ngày sau 2 ngày bổ sung; sau đó có thể tăng thêm 5 mg / ngày; duy trì: 10-30 mg / ngày.

Rối loạn trầm cảm mạnh

Liều dùng cho người lớn:

2-5 mg / ngày uống ban đầu; Tăng hàng tuần khi cần thiết hơn hoặc bằng 5 mg / ngày đến khoảng liều 2-15 mg / ngày.

Được sử dụng bổ trợ với các thuốc chống trầm cảm khác.

Điều chỉnh liều lượng (uống)

Liều dùng cho người lớn:

Dùng chung với các chất ức chế CYP2D6 hoặc CYP3A4 mạnh: Giảm liều 50%.

Dùng chung với chất ức chế CYP2D6 mạnh PLUS một chất ức chế CYP3A4 mạnh: Giảm liều xuống 25% liều thông thường (giảm liều 75%).

Dùng chung với bất kỳ chất ức chế CYP2D6 nào cộng với bất kỳ chất ức chế CYP3A4 nào: Giảm liều xuống 25% liều thông thường (giảm liều 75%) ban đầu, và sau đó điều chỉnh để đáp ứng lâm sàng thuận lợi.

Chất chuyển hóa CYP2D6 kém: Ban đầu giảm 50% liều, sau đó điều chỉnh theo đáp ứng lâm sàng thuận lợi.

Chất chuyển hóa CYP3A4 kém: Giảm liều xuống 25% liều thông thường (giảm 75% liều) ban đầu, và sau đó điều chỉnh để đáp ứng lâm sàng thuận lợi.

Dùng chung với chất cảm ứng CYP3A4 mạnh: Liều thông thường nên tăng gấp đôi.

Điều chỉnh liều lượng (Abilify Maintena)

Liều dùng cho người lớn:

Chất chuyển hóa CYP2D6 kém: tiêm bắp 300 mg.

Chất chuyển hóa CYP2D6 kém dùng đồng thời với chất ức chế CYP3A4: 200 mg tiêm bắp.

Bệnh nhân dùng 400 mg tiêm bắp:

Thuốc ức chế CYP2D6 hoặc CYP3A4 mạnh: tiêm bắp 300 mg.

Chất ức chế CYP2D6 và CYP 3A4: 200 mg tiêm bắp.

Chất cảm ứng CYP3A4: Tránh sử dụng.

Bệnh nhân dùng 300 mg tiêm bắp:

Thuốc ức chế CYP2D6 HOẶC CYP3A4 mạnh: 200 mg tiêm bắp.

Thuốc ức chế CYP2D6 VÀ CYP 3A4: tiêm bắp 160 mg.

Chất cảm ứng CYP3A4: Tránh sử dụng.

Liều bị bỏ lỡ:

Đã bỏ lỡ liều thứ 2 hoặc thứ 3 (hơn 4 tuần nhưng ít hơn 5 tuần kể từ lần tiêm cuối cùng): Tiêm càng sớm càng tốt.

Đã bỏ lỡ liều thứ 2 hoặc thứ 3 (hơn 5 tuần kể từ lần tiêm cuối cùng): Bắt đầu lại aripiprazole uống đồng thời trong 14 ngày với lần tiêm tiếp theo.

Liều thứ 4 hoặc các liều tiếp theo bị bỏ lỡ (hơn 4 tuần nhưng ít hơn 6 tuần kể từ lần tiêm cuối cùng): Tiêm càng sớm càng tốt.

Liều thứ 4 hoặc liều tiếp theo bị bỏ lỡ (hơn 6 tuần kể từ lần tiêm cuối cùng): Bắt đầu lại aripiprazole uống đồng thời trong 14 ngày với lần tiêm tiếp theo.

Điều chỉnh liều lượng (Aristada)

Liều dùng cho người lớn:

Không thay đổi liều lượng nếu bổ sung chất điều biến CYP450 trong thời gian ít hơn 2 tuần.

Chất ức chế CYP3A4 mạnh trong hơn 2 tuần.

Giảm liều đến nồng độ thấp hơn tiếp theo mà không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân đang dùng 441 mg nếu dung nạp được.

Chất chuyển hóa CYP2D6 kém: Giảm liều từ 662 mg hoặc 882 mg xuống 441 mg; không cần điều chỉnh liều lượng ở bệnh nhân dùng 441 mg nếu dung nạp.

Chất ức chế CYP2D6 mạnh trong hơn 2 tuần.

Giảm liều xuống mức tiếp theo thấp hơn.

Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân dùng 441 mg nếu dung nạp được.

Chất chuyển hóa CYP2D6 kém: Không cần điều chỉnh liều.

Cả hai chất ức chế CYP3A4 và CYP2D6 mạnh trong hơn 2 tuần.

Tránh dùng cho bệnh nhân đang dùng 662 mg hoặc 882 mg.

Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân dùng 441 mg nếu dung nạp được.

Chất cảm ứng CYP3A4 trong hơn 2 tuần.

Không điều chỉnh liều đối với liều 662 mg và 882 mg.

Tăng liều 441 mg lên 662 mg.

Liều bị bỏ lỡ:

Khi bỏ lỡ một liều, tiêm mũi tiếp theo càng sớm càng tốt, trừ khi thời gian đã quá 6-8 tuần.

Xem phần sau để biết các khuyến nghị về liều đã quên dựa trên liều tiêm cuối cùng

Hàng tháng 441 mg.

Lên đến 6 tuần: Không cần bổ sung đường uống.

Trên 6 tuần và đến 7 tuần: Bổ sung aripiprazole uống trong 7 ngày.

Trên 7 tuần: Bổ sung aripiprazole uống trong 21 ngày.

662 mg hàng tháng, 882 mg hàng tháng hoặc 882 mg mỗi 6 tuần.

Lên đến 8 tuần: Không cần bổ sung đường uống.

Trên 8 tuần và đến 12 tuần: Bổ sung aripiprazole uống trong 7 ngày.

Trên 12 tuần: Bổ sung với 21 ngày aripiprazole uống.

Chứng tự kỷ

Liều dùng cho trẻ em:

Khó chịu liên quan đến rối loạn tự kỷ:

Trẻ em dưới 6 tuổi: Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả

Trẻ em 6-17 tuổi: uống 2 mg / ngày ban đầu; tăng dần đều đặn trong khoảng thời gian hơn hoặc 1 tuần đến liều mục tiêu 5 mg / ngày; có thể tăng dần khi cần đến 10 mg / ngày hoặc cao hơn; không quá 15 mg / ngày

Rối loạn Tourette

Được chỉ định để điều trị rối loạn Tourette

Trẻ em dưới 6 tuổi:

Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả.

Trẻ em 6-18 tuổi (dưới 50 kg):

Bắt đầu bằng đường uống 2 mg / ngày với liều mục tiêu 5 mg / ngày sau 2 ngày.

Có thể tăng liều lên 10 mg / ngày ở những bệnh nhân không đạt được kiểm soát tics tối ưu.

Việc điều chỉnh liều lượng nên diễn ra dần dần trong khoảng thời gian không dưới 1 tuần

Trẻ em 6-18 tuổi (trên hoặc 50 kg):

Bắt đầu với 2 mg / ngày uống trong 2 ngày, và sau đó tăng lên 5 mg / ngày trong 5 ngày, với liều mục tiêu 10 mg / ngày vào ngày thứ 8

Có thể tăng liều lên đến 20 mg / ngày cho những bệnh nhân không đạt được sự kiểm soát tics tối ưu.

Điều chỉnh liều lượng nên thực hiện dần dần theo từng bước 5 mg / ngày trong khoảng thời gian không dưới 1 tuần.

Điều chỉnh liều lượng (uống):

Liều dùng cho trẻ em:

Dùng chung với các chất ức chế CYP2D6 hoặc CYP3A4 mạnh: Giảm liều 50%.

Dùng chung với chất ức chế CYP2D6 mạnh PLUS một chất ức chế CYP3A4 mạnh: Giảm liều xuống 25% liều thông thường (giảm liều 75%).

Dùng chung với bất kỳ chất ức chế CYP2D6 nào CỘNG với bất kỳ chất ức chế CYP3A4 nào: Giảm liều xuống 25% liều thông thường (giảm liều 75%) ban đầu, và sau đó điều chỉnh để đáp ứng lâm sàng thuận lợi.

Chất chuyển hóa CYP2D6 kém: Ban đầu giảm 50% liều, sau đó điều chỉnh theo đáp ứng lâm sàng thuận lợi.

Chất chuyển hóa CYP3A4 kém: Giảm liều xuống 25% liều thông thường (giảm 75% liều) ban đầu, và sau đó điều chỉnh để đáp ứng lâm sàng thuận lợi.

Dùng chung với chất cảm ứng CYP3A4 mạnh: Liều thông thường nên tăng gấp đôi.

Tác dụng phụ

Tăng cân.

Đau đầu.

Kích động.

Lo ngại.

Buồn nôn.

Nôn mửa.

Cảm giác lâng lâng.

Táo bón.

Chóng mặt.

Khó tiêu.

Buồn ngủ.

Sự mệt mỏi.

Bồn chồn.

Run rẩy.

Khô miệng.

Rối loạn ngoại tháp (EPS) ( co thắt cơ, bồn chồn, cứng cơ, cử động chậm, cử động run và giật).

Cảm thấy chóng mặt khi đứng lên.

Cứng cơ.

Khó chịu ở bụng.

Mờ mắt.

Ho.

Đau cơ.

Phát ban.

Nghẹt mũi.

Thay đổi trạng thái tinh thần.

Sốt.

Cứng cơ.

Hội chứng ác tính an thần kinh (NMS).

Cử động giật cứng.

Lú lẫn.

Nhịp tim nhanh hoặc không đều.

Tê hoặc yếu đột ngột.

Cân bằng kém.

Khó nói.

Các triệu chứng cúm.

Vết loét trong miệng hoặc cổ họng.

Cơn khát tăng dần.

Tăng đi tiểu.

Ăn mất ngon.

Hơi thở có mùi trái cây.

Da khô.

Co giật.

Ý nghĩ làm tổn thương bản thân.

Vàng da hoặc mắt.

Giảm đi tiểu.

Khó đi vào giấc ngủ (mất ngủ).

Tương tác thuốc

Aripiprazole có tương tác nghiêm trọng với ít nhất 28 loại thuốc khác nhau.

Aripiprazole có tương tác vừa phải với ít nhất 334 loại thuốc khác nhau.

Aripiprazole có những tương tác nhỏ với ít nhất 29 loại thuốc khác nhau.

Cảnh báo

Không được chấp thuận cho chứng rối loạn tâm thần liên quan đến sa sút trí tuệ; bệnh nhân rối loạn tâm thần liên quan đến sa sút trí tuệ được điều trị bằng thuốc chống loạn thần có nguy cơ tử vong cao hơn, thể hiện trong các thử nghiệm đối chứng ngắn hạn; các trường hợp tử vong được báo cáo trong các thử nghiệm dường như là tim mạch (suy tim, đột tử) hoặc nhiễm trùng (viêm phổi) trong tự nhiên.

Trong các nghiên cứu ngắn hạn, thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ suy nghĩ và hành vi tự sát ở trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên (dưới 24 tuổi) dùng thuốc chống trầm cảm cho các rối loạn trầm cảm nặng và các bệnh tâm thần khác.

Thuốc này có chứa aripiprazole. Không dùng Abilify, Abilify Maintena hoặc Aristada nếu bạn bị dị ứng với aripiprazole hoặc bất kỳ thành phần nào có trong thuốc này.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

Chống chỉ định

Quá mẫn đã được ghi nhận.

Thận trọng

Nguy cơ NMS và các triệu chứng ngoại tháp (EPS).

Có thể xảy ra các cử động cứng, giật; có thể xem xét ngừng điều trị nếu có chỉ định lâm sàng.

Có thể gây buồn ngủ, huyết áp thấp sau khi đứng ít nhất một phút, không ổn định về vận động và cảm giác, có thể dẫn đến ngã và hậu quả là gãy xương hoặc các chấn thương khác; thực hiện đánh giá nguy cơ té ngã hoàn toàn khi bắt đầu điều trị chống loạn thần và tái phát đối với bệnh nhân điều trị chống loạn thần dài hạn.

Thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân đã biết bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, hoặc có khuynh hướng huyết áp thấp; có thể làm tăng tỷ lệ các phản ứng có hại mạch máu não (đột quỵ, cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, bao gồm cả tử vong).

Theo dõi nhịp tim và huyết áp và cảnh báo những bệnh nhân đã biết bệnh tim mạch hoặc mạch máu não, và nguy cơ mất nước hoặc ngất xỉu.

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân mắc bệnh Parkinson; có thể làm trầm trọng thêm rối loạn vận động.

Có thể làm tăng nguy cơ có xu hướng tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Cảnh báo của FDA về việc sử dụng ngoài nhãn cho chứng sa sút trí tuệ ở người già

Bệnh nhân có thể hành động theo những xung động nguy hiểm.

Giảm bạch cầu và mất bạch cầu hạt đã được báo cáo; các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra đối với giảm bạch cầu bao gồm số lượng bạch cầu (WBC) thấp đã có từ trước và tiền sử giảm bạch cầu do thuốc.

Nếu bệnh nhân có tiền sử số lượng bạch cầu thấp đáng kể về mặt lâm sàng hoặc giảm bạch cầu do thuốc, theo dõi công thức máu toàn bộ (CBC) thường xuyên trong vài tháng đầu điều trị; ngừng thuốc khi có dấu hiệu đầu tiên của sự suy giảm đáng kể về mặt lâm sàng của bạch cầu dưới 1000 / mcL nếu không có các yếu tố gây bệnh khác và tiếp tục theo dõi số lượng bạch cầu cho đến khi phục hồi.

Theo dõi sự gia tăng huyết áp sau khi đứng lên.

Có thể gây co giật hoặc co giật; sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân có tiền sử co giật hoặc với các tình trạng làm giảm ngưỡng co giật.

Có thể gây suy nhược hệ thần kinh trung ương, có thể làm suy giảm khả năng thể chất hoặc tinh thần; thận trọng khi vận hành máy móc nặng.

Thận trọng khi dùng cho những bệnh nhân có nguy cơ bị viêm phổi; liệu pháp chống loạn thần có liên quan đến rối loạn co bóp thực quản.

Có thể có suy giảm khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể; thận trọng khi mất nước, tiếp xúc với nhiệt, tập thể dục gắng sức và dùng thuốc đồng thời có tác dụng kháng cholinergic.

Thuốc chống loạn thần không điển hình có liên quan đến những thay đổi về chuyển hóa có thể làm tăng nguy cơ tim mạch hoặc mạch máu não, bao gồm rối loạn lipid máu và tăng cân.

Tăng nguy cơ lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết) và bệnh tiểu đường; trong một số trường hợp, tăng đường huyết đồng thời với việc sử dụng thuốc chống loạn thần không điển hình có liên quan đến việc sản xuất thiếu insulin (nhiễm toan ceton), mất nước nghiêm trọng (hôn mê hyperosmolar), hoặc tử vong; theo dõi bệnh nhân về các triệu chứng của tăng đường huyết bao gồm khát nước quá mức, thể tích loãng lớn bất thường, đói quá mức, suy nhược; theo dõi glucose thường xuyên ở những bệnh nhân có và có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tăng cân đáng kể được báo cáo khi điều trị; theo dõi chu vi vòng eo và chỉ số BMI.

Mang thai và cho con bú

Thận trọng khi sử dụng aripiprazole trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích cao hơn nguy cơ

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy rủi ro và các nghiên cứu trên người không có sẵn hoặc không có nghiên cứu trên động vật và con người nào được thực hiện.

Aripiprazole được bài tiết qua sữa mẹ.

Nên đưa ra quyết định ngưng cho con bú hay ngừng thuốc, có tính đến tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ.

Các danh mục

Thuốc gốc và biệt dược theo vần A

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc gốc và biệt dược theo vần C

Thuốc gốc và biệt dược theo vần D

Thuốc gốc và biệt dược theo vần E

Thuốc gốc và biệt dược theo vần F

Thuốc gốc và biệt dược theo vần G

Thuốc gốc và biệt dược theo vần H

Thuốc gốc và biệt dược theo vần I, J

Thuốc gốc và biệt dược theo vần K

Thuốc gốc và biệt dược theo vần L

Thuốc gốc và biệt dược theo vần M

Thuốc gốc và biệt dược theo vần N

Thuốc gốc và biệt dược theo vần O

Thuốc gốc và biệt dược theo vần P

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Q

Thuốc gốc và biệt dược theo vần R

Thuốc gốc và biệt dược theo vần S

Thuốc gốc và biệt dược theo vần T

Thuốc gốc và biệt dược theo vần U

Thuốc gốc và biệt dược theo vần V

Thuốc gốc và biệt dược theo vần W

Thuốc gốc và biệt dược theo vần X

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Z

Một số vấn đề dược lý học

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần A

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần B

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần C

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần D

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần F

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần G

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần H

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần K

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần L

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần M

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần N

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần O

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần P

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần R

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần S

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần T

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần V

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần X

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Y

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Z