Abelcet

6/27/2011 1:32:38 PM
Thuốc Abelcet có thành phần hoạt chất là Amphotericin B.

Thuốc Abelcet có thành phần hoạt chất là Amphotericin B. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: http://www.dieutri.vn/a/7-5-2011/S423/Amphotericin-B.htm