A.P.L

6/26/2011 9:24:33 AM
A.P.L - Hormon điều hòa tuyến sinh dục - Hoạt chất là Chorionic gonadotropin.

Thuốc A.P.L có thành phần hoạt chất là Chorionic gonadotropin. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản…Xem link:  Gonadotropins