Adsorbed Tetanus Vaccine

6/30/2011 5:32:55 PM
Thuốc Adsorbed Tetanus Vaccine có thành phần hoạt chất là vaccin uốn ván.

Thuốc Adsorbed Tetanus Vaccine có thành phần hoạt chất là vaccin uốn ván. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: https://www.dieutri.vn/v/vaccin-dpt-vaccin-tao-mien-dich-bach-hau-uan-van-ho-ga/