A Methapred

6/24/2011 10:50:37 AM
A - Methapred có thành phần hoạt chất là Methyl prednisolon.

Thuốc A - Methapred có thành phần hoạt chất là Methyl prednisolon. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: https://www.dieutri.vn/m/methylprednisolon/