Abbodop

6/26/2011 2:13:02 PM
Thuốc Abbodop có thành phần hoạt chất là Dopamin.

Thuốc Abbodop có thành phần hoạt chất là Dopamin. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: https://www.dieutri.vn/d/dopamin/