A Hydrocort

24/06/2011 10:42
A - Hydrocort có thành phần hoạt chất là Hydrocortison.

Thuốc A - Hydrocort có thành phần hoạt chất là Hydrocortison. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: https://www.dieutri.vn/h/hydrocortison/