Ngọc chân tán

20/04/2013 20:34
Chủ trị phá thương phong (uốn ván - tétanos) nha quan khẩn bế, giác cung phản trương (người ưỡn cong như cái ván gỗ vênh cong).

Thành phần

1. Bạch phụ tử         480 gam.

2. Nam tinh               40 gam.

3. Thiên ma               40 gam.

4. Phòng phong       40 gam.

5. Bạch chỉ                40 gam.

6. Khương hoạt       40 gam.

Cách dùng

Mỗi lần dùng 0,6-1 gam thuốc bột ngày 1-2 lần uống với rượu nóng hoặc với nước nóng, uống thuốc xong phải kiêng gió, quạt. Có thể dùng ngoài: hòa thuốc vào rượu hoặc giấm mà đồ.

Bạch phụ, Nam tinh dùng sống có tính độc, cho nên không được quá liều lượng.

Phụ nữ có mang cấm dùng.

Công dụng

Khư phong đàm, trấn kinh.

Chủ trị

Phá thương phong (uốn ván - tétanos) nha quan khẩn bế, giác cung phản trương (người ưỡn cong như cái ván gỗ vênh cong).

Giải bài thuốc

Phương này ở trong sách « Bản sự phương » chỉ có Nam tinh, Phòng phong để trị phá thương phong (sài uốn ván) người sau do kinh nghiệm lâm sàng gia Khương hoạt, Bạch chỉ, Thiên ma, Bạch phụ-Bạch phụ, Nam tinh khư phong đàm, Khương hoạt, Bạch chỉ, Thiên ma sơ tán phong tà trúng vào kinh lạc.

Phụ phương:

Ngũ hổ truy phong tán:

Là nghiệm phương lâm sàng gần đây. Gồm các vị:

1.  Thiền thoái          40 gam.

2.  Nam tinh              8 gam.

3.  Minh thiên ma     8 gam.

4.  Toàn yết               7 con

5.  Cương tàm sao   7 con

Ngày dùng 1 thang sắc nước uống. Trước khi uống thuốc, dùng Chu sa 2 gam uống với rượu trị phá thương phong nhất định hiệu quả. Loại có phương chỉ dùng độc vị là thiền (thuyền) thoái bỏ đầu, chân, cánh sao vàng tán thành bột 20 gam hòa với 80 gam rượu mà uống (sung phục). Đó là 1 liều trong 1 ngày.

Hoặc có khi dùng Thiền thoái 40 gam-60 gam hòa với lượng rượu bằng trong lượng thuốc rồi cho vào nước sắc uống. Ngày 1 thang.