Xuy nhị hồng miên tán

4/17/2013 9:43:56 PM
Dùng bông thuốc lau sạch lỗ tai, rồi cho bột thuốc này vào. Ngày 2 đến 3 lần. Công dụng: Bài nùng tiêu thũng, giảm đau giảm ngứa.

Thành phần

1.  Yên chi khôi        12 gam.

2.  Sà thoái khôi       4 gam.

3.  Xạ hương             3 gam.

4.  Trần bì khôi          8 gam

5.  Khô phàn             8 gam.

6.  Băng phiến          2 gam.

Các vị nghiền cực mịn tiện dùng.

Cách dùng

Dùng bông thuốc lau sạch lỗ tai, rồi cho bột thuốc này vào. Ngày 2 đến 3 lần. Công dụng: Bài nùng tiêu thũng, giảm đau giảm ngứa.

Chủ trị

Các chứng trong tai sưng đau, nước chảy vàng hoặc mủ.