Đương quy lục hoàng hoàn

2013-06-04 11:25 AM

Bài này dùng “Tam hoàng” tả hỏa, “Nhị địa” tư âm, Hoàng kỳ, Đương quy bổ khí huyết, cùng phối hợp chữa, có tác dụng tư âm thanh hỏa.

Thành phần

1.  Đương quy                      12 gam.

2.  Hoàng liên                       4-8 gam.

3.  Hoàng bá                         8-16 gam.

4.  Sinh địa                            16-20 gam.

5.  Hoàng cầm                      8-16 gam.

6.  Hoàng kỳ                          12-20 gam.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Tả hỏa tư âm, bổ khí huyết. Ngừng ra mồ hôi trộm.

Chữa chứng bệnh

Âm hư hỏa vượng, đổ mồ hôi trộm miệng khô tâm phiền, lưỡi tia đỏ, mạch hư sác.

Giải bài thuốc

Bài này dùng “Tam hoàng” tả hỏa, “Nhị địa” tư âm, Hoàng kỳ, Đương quy bổ khí huyết, cùng phối hợp chữa, có tác dụng tư âm thanh hỏa, cố biểu chỉ hàn nên chữa bệnh do khí huyết hư nhược mà âm hư hỏa vượng hay ra mồ hôi trộm. Người tỳ vị hư nhược không nên dùng bài thuốc này.