Đinh hương thị đế thang

5/15/2013 11:20:47 AM
Bài này dùng Đinh hương, Thị đế ôn vị tán hàn, hạ khí giáng nghịch là chính, chuyên trị bệnh nấc, phụ thêm

Thành phần

1.  Đinh hương                    2-3 gam.

2.  Thị đế (tai hồng)             8-16 gam.

3.  Nhân sâm                        8-12 gam (hoặc Đảng sâm).

4.  Gừng sống                      3 lát.

Cách dùng

Ngày 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng

Ôn vị tán hàn, hạ khí giáng nghịch. Chữa chứng bệnh: Vị khí hư hàn, bị nấc.

Giải bài thuốc

Bài này dùng Đinh hương, Thị đế ôn vị tán hàn, hạ khí giáng nghịch là chính, chuyên trị bệnh nấc, phụ thêm. có Nhân sâm bổ hư, gừng sống tán hàn. Chữa bệnh vị khí hư hàn mà bị nấc là thích hợp.