Lý trung hoàn

2013-05-11 06:02 PM

Phương này dùng Bào khương ôn trung tán hàn, Sâm, Truật, Cam thảo bổ khí kiện tỳ hòa trung, chữa được chứng tỳ vị hư hàn.

Thành phần

1.  Nhân sâm                        12 gam (hoặc Đảng sâm).

2.  Bào khương                    80 gam.

3.  Chích cam thảo             40 gam.

4.  Bạch truật                        120 gam.

Cách dùng

Lượng trên theo nguyên phương. Các vị bột làm hoàn, mỗi lần uống 12 gam với nước chín ấm. Cũng có thể dùng dạng thuốc thang gọi là Lý trung thang (tất nhiên liều trên phải giảm đi còn 1/10 tính là 1 thang) sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Ôn trung kiện tỳ, tán hàn trừ đau bụng.

Chủ trị

Tỳ vị hư hàn, bụng đau tiết tả, nôn ọe mà không khát, rêu lưỡi trắng nhạt.

Giải bài thuốc

Phương này dùng Bào khương ôn trung tán hàn; Sâm, Truật, Cam thảo bổ khí kiện tỳ hòa trung, chữa được chứng tỳ vị hư hàn, ẩu thổ tiết tả, thỉnh thoảng có cơn đau bụng thích chườm thích ấm.