Thạch cao thục địa tiễn

2013-05-11 06:06 PM

Bản phương dùng Thạch cao, Tri mẫu, thanh bị vị hỏa, Thục địa tư bổ thận âm, Mạch đông dưỡng âm thanh nhiệt, Ngưu tất dẫn nhiệt đi xuống.

Thành phần

1.  Thạch cao            20-40 gam.

2.  Mạch đông           8 gam.

3.  Tri mẫu                 8 gam.

4.  Ngưu tất               8 gam.

5.  Thục địa               16 gam.

Cách dùng

Mỗi ngày 1 thang sắc nước, chia 2 lần uống.

Công dụng

Bổ thận âm, tả thận nhiệt, trị các chứng hư hỏa nha thống (đau răng).

Chủ trị

Thận âm bất túc, vị hỏa hữu dư. Lợi răng sưng đỏ, khí mệt nhọc hay phát phiền nhiệt, miệng khát.

Giải bài thuốc

Bản phương dùng Thạch cao, Tri mẫu, thanh bị vị hỏa, Thục địa tư bổ thận âm, Mạch đông dưỡng âm thanh nhiệt, Ngưu tất dẫn nhiệt đi xuống. Răng lợi đau sưng hễ mệt nhọc thì phát (ngộ lao tất phát) phần lớn do âm hư hỏa vượng nên dùng phương này.