Ngoại khoa thiềm tô hoàn

2013-04-18 11:15 AM
Mỗi lần 3-5 viên, ngày 1-2 lần với nước nóng, dùng ngoài hòa giấm dồ chỗ đau. Công dụng: Tiêu sang.

Thành phần

1. Kinh phấn.

2.  Nhũ hương.

3.  Hàn thủy thạch.

4.  Một dược.

5.  Hùng hoàng.

6.  Yết ngưu (bọ trâu bò).

Các vị nghiền nhỏ, dùng nước sôi đề nguội dập viên, to bằng hạt cao lương.

Cách dùng

Mỗi lần 3 - 5 viên, ngày 1 - 2 lần với nước nóng, dùng ngoài hòa giấm dồ chỗ đau. Công dụng: Tiêu sang.

Chủ trị

Ung thư đinh sang.

Phụ nữ có mang cấm dùng.