Ích khí thông minh thang

2013-05-11 05:57 PM

Bản phương dùng thuốc bổ khí làm chủ, lấy thuốc thăng tán làm phò tá, để trị các chứng đau ở vùng đầu mặt.

Thành phần

1. Mạn kinh tử          12 gam (hoặc Đảng sâm).

2. Cát căn                  12 gam.

3. Nhân sâm             12 gam.

4. Hoàng kỳ               12 gam.

5. Hoàng bá              4 gam.

6. Bạch thược          8 gam.

7. Thăng ma              6 gam.

8. Chích cam thảo   4 gam.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Bổ trung khí, thăng thanh dương, tán phong nhiệt, lợi thanh khiếu.

Chủ trị

Trung khí bất túc, thanh dương bất thăng, phong nhiệt thượng xung, đầu đau mắt mờ, đau răng, tài ù, sức nghe giảm sút, mạch nhu nhuyễn.

Giải bài thuốc

Bản phương dùng thuốc bổ khí làm chủ, lấy thuốc thăng tán làm phò tá, để trị các chứng đau ở vùng đầu mặt. Trong đó, sâm, kỳ, thảo bổ khí, Thăng ma, Cát căn, Mạn kinh tử thăng tán, thăng thanh dương và dẫn thuốc bổ khí lên trên, tán được đau đầu do phong nhiệt. Hoàng bát tư âm giáng hỏa, Bạch thược liễm âm hòa vinh, làm cho thuốc thăng tán không thái quá. Vì vậy, phương này thích hợp với bệnh nhân trung khí bất túc, khí hư nên không thăng dương được, phong nhiệt thừa thế ấy mà xâm phạm đầu bộ sinh ra chứng đau đầu, đầu chướng, chóng mặt, đau răng, ù tai v.v… Nếu âm hư dương cang sinh chứng mê mệt mà mạch huyền lưỡi đỏ thì không được dùng.