Hải tảo ngọc hồ thang

2013-05-20 11:00 AM

Hải tảo, Hải tai, Côn bố theo dược lý ngày nay phân tích, hàm chứa nhiều chất can xi, có tác dụng tiêu tan u bướu, là thuốc chủ của bài thuốc này.

Thành phần

1.  Hải tảo                  12 gam.

2.  Côn bố                  12 gam.

3.  Hải tai                   12 gam.

4.  Bán hạ                  12 gam.

5.  Trần bì                  6 gam.

6.  Thanh bì               5 gam.

7.  Liền kiều              8-12 gam.

8.  Bối màu                12 gam.

9.  Đương quy          8-12 gam.

10. Xuyên khung     4-8 gam.

11. Độc hoạt             8-12 gam.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Hóa đàm nhuyễn kiên, tiêu tán u bướu.

Chữa chứng bệnh

Tuyến giáp trạng u bướu, sưng to.

Giải bài thuốc

Hải tảo, Hải tai, Côn bố theo dược lý ngày nay phân tích, hàm chứa nhiều chất can xi, có tác dụng tiêu tan u bướu, là thuốc chủ của bài thuốc này. U bướu thường do khí huyết ngưng tụ nên lại dùng Trần bì, Thanh bì sơ can lý khí, Đương quy, Xuyên khung, Độc hoạt hoạt huyết hành khí, Bối mẫu, Liên kiều tiêu thũng tán kết là phương thuốc tiêu biểu và tiêu tán u bướu. Hiện nay, trong lâm sàng thường dùng chữa chứng tuyến giáp trạng sưng to do thiếu chất can xi. Ngoài ra trên cơ sở bài thuốc này gia thêm Hoàng dược tử 3-5 gam, Hạ khô thảo, Bạch hoa xà 10 gam để chữa bướu cổ tuyến giáp trạng có hiệu quả nhất định.