Bán hạ hậu phác thang

5/16/2013 3:19:46 PM
Bài này thính để chữa bệnh khi hạch, kiêm chữa ngực đầy thở gấp bụng đầy đau và nôn mửa. Những chứng bệnh này hình thành chủ yếu là do đàm khí cản nhau.

Thành phần

1.  Bán hạ                  12 gam.

2.  Hậu phác             2 gam.

3.  Phục linh             12 gam.

4.  Tía tô                     12 gam.

5.  Gừng sống          3 lát.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang, đun sức chia 2 lần uống.

Công dụng

Lý khí giáng nghịch, hóa đàm tán kết.

Chữa chứng bệnh

1. Khí hạch (ở cuống họng tựa có vật gì cứng chẹn họng, nhổ không ra, nuốt không xuống)

2. Thấp đàm tắc trở, ngực đầy, thở gấp.

3. Bụng đầy đau, kèm nôn mửa.

Giải bài thuốc

Bài này thính để chữa bệnh khi hạch, kiêm chữa ngực đầy thở gấp bụng đầy đau và nôn mửa. Những chứng bệnh này hình thành chủ yếu là do đàm khí cản nhau, vị không hòa giáng cho nên dùng Bán hạ hóa đàm khai kết. hạ khi giáng nghịch, Hậu phác, Gừng sống tính tân để tán kết, khổ để giáng nghịch, hạ khí tán mãn, giải uất điều trung, tía tô hòa vị sướng trung, tiêu đàm hạ khí, Phục linh phụ tả để thấm thấp lợi thủy, cùng dẫn đến lý khí hóa đàm, tán kết trừ mãn. Đặc điểm lý khí của bài thuốc này là giáng nghịch, hạ khí.

Phụ phương

Tứ thất thang:

Cũng có tên là “Thất khí thang”, tức là bài này gia Đại táo cũng để chữa khí hạch, gia Đại táo là dùng vị cam để hoãn tính cấp, tăng thêm sức tán kết giải uất, nhưng người đàm thấp nặng không nên dùng.