Quất lâu giới bạch (bạch tửu thang)

2013-05-11 05:59 PM

Giới bạch tính ôn mà thông dương, nhất hàn, nhất ôn dùng để thông dương tán kết, hóa đàm hạ khí, trị các chứng do dương khí bất thông.

Thành phần

1.  Qua lâu                16-32 gam.

2.  Giới bạch đầu     16 gam.

3.  Rượu                    16 gam.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang sắc nước, chia 2 lần uống. Công dụng: Thông dương tán kết, hóa đàm hạ khí.

Chủ trị

Bệnh hung tý, ngực đau xuyên sang lưng, lưng đau xuyên sang tâm, ho nhiều đờm thở gấp, trước hết trị chứng tâm giao thống (ví dụ bệnh của động mạch vành).

Giải bài thuốc

Qua lâu tính hàn mà hoạt nhuận. Giới bạch tính ôn mà thông dương, nhất hàn, nhất ôn dùng để thông dương tán kết, hóa đàm hạ khí, trị các chứng do dương khí bất thông, đàm ẩm súc tích ở trong mà thành hung tý. Rượu trắng tăng cường sự vận hành của thuốc. Gần đây có báo cáo phương này trị đau dạ dày do đàm ẩm, kết quả khả quan, còn trị chứng tâm giao thống.

Gia giảm

Chỉ thực giới bạch quế chi thang: Tức là phương trên bỏ rượu gia Chỉ thực, Hậu phác, Quế chi, cũng chữa được các chứng đã kể trên, nhưng tác dụng thông dương tán kết mạnh hơn, trị các loại hung tý có hàn đàm.

Qua lâu giới bạch bán hạ thang: Bản phương gia Bán hạ để hóa đàm hòa vị, chủ trị bệnh nhân hung tý lại có thêm ho, đa đàm và biểu hiện cả chứng ẩu thổ (nôn ọe).