Chí bảo đan

2013-04-21 09:45 PM

Nghiền bột mịn, trộn đều luyện thêm mật 20-30% làm viên. Một đợt chế thuốc được 240 viên: Ngày dùng 2-3 viên, uống với nước sôi để nguội, chia 2 đến 4 lần trong ngày.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thành phần

1.  Nhân sâm                         40 gam.

2.  Chu sa                              40 gam.

3.  Xạ hương                         4 gam.

4.  Chế nam tinh                  20 gam.

5.  Thiên trúc hoàng            40 gam.

6.  Tê giác                              40 gam.

7.  Băng phiến                      4 gam.

8.  Ngưu hoàng                    20 gam.

9.  Hổ phách                         40 gam.

10. Hùng hoàng                   40 gam.

11. Đại mại (đồi mồi)           40 gam.

Cách dùng

Nghiền bột mịn, trộn đều luyện thêm mật 20-30% làm viên. Một đợt chế thuốc được 240 viên: Ngày dùng 2-3 viên, uống với nước sôi để nguội, chia 2 đến 4 lần trong ngày.

Công dụng

Khai khiếu, trấn kinh.

Chủ trị

Đột nhiên hôn mê, nội bế ngoại thoát, ngoại cảm nhiệt bệnh, đàm nhiệt làm tắc thanh khiếu, thần hôn, trẻ em cấp kinh phong, thần hồn kinh quyết (co giật).

Giải bài thuốc

Phương này dùng thuốc khai khiếu, trọng trấn, hóa đàm nhiệt phối hợp thành tễ. Lại dùng Nhân sâm phù chính nên rất thích hợp chữa chứng thốt trúng (não huyết quân), nội bế ngoại thoát. Vì thuốc thanh nhiệt ít nên ít dùng để chữa ngoại cảm nhiệt. Nếu cần nên dùng kèm thuốc thanh nhiệt giải độc, thanh vinh lương huyết nữa.