Cửu tiên tán

2013-04-18 03:35 PM

Phương này dùng Nhân sâm bổ phế khí, A giao dưỡng phế âm, phụ trợ có Tang bạch bì, Khoản đông hoa tư phế; Ngũ vị tử, Ô mai, Anh túc xác liễm phế.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thành phần

1. Nhân sâm                         6-12 gam. (hoặc Bắc sa sâm).

2. Khoản đông hoa             6-12 gam.

3. Cát cánh                           4 gam.

4. Tang bạch bì                    6-12 gam.

5. Ngũ vị                                4-8 gam.

6. A giao                                12 gam.

7. Bối mẫu                             6-12 gam.

8. Anh túc xác (sao mật)     4-8 gam.

9. Ô mai                                 4 gam.

Cách dùng

Nguyên là thuốc bột, hiện nay hay dùng dạng thuốc thang sắc với nước chia 2 lần uống. Công dụng: Bổ dương khí, âm liễm phế, chỉ khái.

Chủ trị

Phế hư, ho lâu, khí súc, tự hãn, đàm ít hoặc trong đàm lẫn máu, mạch hư.

Giải bài thuốc

Phương này dùng Nhân sâm bổ phế khí, A giao dưỡng phế âm, phụ trợ có Tang bạch bì, Khoản đông hoa tư phế; Ngũ vị tử, Ô mai, Anh túc xác liễm phế. Cát cánh tuyên khai phế khí để làm phản tá và dẫn thuốc đi lên. Phương này chủ trị phế khí hao tán phế âm tổn thương, các chứng ho lâu ít đờm nhất định có hiệu quả. Nhưng chứng ngoại cảm mới mắc, phế khí không tuyên mà có ho suyễn, cho đến trong phế có đình đàm phục ẩm, hoặc ho lâu có đờm nhiều không nên dùng phương này.