Phúc nguyên hoạt huyết thang

2013-05-11 10:40 AM

Phương này là thuốc uống thường dùng trong khoa chấn thương, chủ trị huyết ứ đình trệ gây các chứng ngực sườn đau tức

Thành phần

1.  Sài hồ                               6-12 gam.

2.  Thiên hoa phấn              12-20 gam.

3.  Đương quy                      12 gam.

4.  Hồng hoa                         4-12 gam.

5.  Cam thảo                         4 gam.

6.  Xuyên sơn giáp              8-12 gam.

7.  Đại hoàng sao rượu      4-12 gam.

8.  Đào nhân                         8-16 gam.

Cách dùng

Cho thêm chút rượu tốt, sắc thuốc với nước chia 2 lần uống trong 1 ngày.

Công dụng

Sơ can thông lạc, hoạt huyết tán ứ, chỉ thống.

Chủ trị

Các chứng ngã, đòn gây thương tổn, huyết ứ lưu kết ở ngực sườn, đau có chỗ nhất định, đau không chịu được.

Giải bài thuốc

Phương này là thuốc uống thường dùng trong khoa chấn thương, chủ trị huyết ứ đình trệ gây các chứng ngực sườn đau tức - Đương quy, Hồng đào, Sơn giáp, Đại hoàng hoạt huyết phá ứ là các thành phần chủ yếu của phương. Ngực sườn là nơi can kinh đi qua nên gia Sài hồ sơ can, dùng Thiên hoa phấn không phải để sinh tân nhuận táo mà chủ yếu để trị ứ huyết do đòn đánh ngã té (xem Bản thảo kinh - Cảnh nhạc toàn thư), Cam thảo hoãn cấp chỉ thống, ứ huyết hết thì tân huyết sinh, nên có tên gọi là phúc nguyên.

Gia giảm

Trên lâm sàng thường gia Địa miết trùng (loài dán đất), Nhũ hương, Một dược, Huyền hồ để tăng cường hoạt huyết, khử ứ, lý khí, chỉ thống.