Kim hoàng tán (Như ý kim hoàng tán)

4/17/2013 9:41:57 PM
Dùng nước trấp, hành sống hoặc rượu, dầu vừng, mật, Ngân hoa lộ, Cúc hoa diệp, Ty qua diệp giã lấy nước trấp... hòa thuốc mà đắp vào

Thành phần

1. Đại hoàng             3200 gam.

2. Hoàng bá              3200 gam.

3. Khương hoàng    3200 gam.

4. Bạch chỉ                3200 gam.

5. Nam tinh               1280 gam.

6. Trần bì                   1280 gam.

7. Thương truật        1280 gam.

8. Xuyên phác          1280 gam.

9. Cam thảo              1280 gam.

10. Thiên hoa phấn 6400 gam.

Các vị trên nghiền cực nhỏ để tiện dùng.

Cách dùng

Dùng nước trấp, hành sống hoặc rượu, dầu vừng, mật, Ngân hoa lộ, Cúc hoa diệp, Ty qua diệp giã lấy nước trấp... hòa thuốc mà đắp vào. Hoặc dùng phàm sĩ lâm 8/10, Kim hoàng tán 2/10 hòa đều thành cao mà đắp.

Công dụng

Tiêu nhiệt trừ thấp. Chí tiêu thũng.

Chủ trị

Các loại ung thư sang trĩ dương chứng.