Thanh chấn thang

2013-05-11 06:08 PM

Phương này dùng Thăng ma thăng thanh dương, Thương truật tán phong khứ hàn thấp, Bạc hà thanh đầu mắt, hỗ trợ cho Thăng ma.

Thành phần

1.  Thăng ma             12 gam.

2.  Thương truật       12 gam.

3.  Bạc hà khô          1 nắm.

Cách dùng

Mỗi ngày một thang sắc với nước chia 2 lần uống.

Chủ trị

Thanh dương bất thăng, trọc âm thượng cang, đầu thống, đầu chướng, có tiếng ọc ọc trong đầu (lôi đầu phong), rêu lưỡi trơn nhớt.

Giải bài thuốc

Phương này dùng Thăng ma thăng thanh dương, Thương truật tán phong khứ hàn thấp, Bạc hà thanh đầu mắt, hỗ trợ cho Thăng ma, Thương truật thăng phát vị khí, khiến phong thấp theo đường trên mà tán, trị được các chứng thanh dương bất thăng, trọc âm thượng cang mà sinh chứng nhức đầu, ngực sôi sục, nhất định hiệu quả.